Data dodania 19 kwietnia 2018 / 638

Systemy automatyki wymagają układów bezpieczeństwa, które bazują na najwyższej niezawodności. Przy wdrażaniu syste­mów bezpieczeństwa istotne jest również aby zaimplemento­wane rozwiązania czyniły procesy bardziej funkcjonalnymi i efektywnymi.

Takie wymagania spełniają najnowsze zintegrowane rozwiąza­nia systemów bezpieczeństwa z protokołem Profisafe. W ta­kich układach system sterowania odpowiada zarówno za ste­rowanie procesem produkcji jak i kontroluje obwody bezpieczeństwa.

Celem tego szkolenia jest przedstawienie podstawowych infor­macji na temat systemów bezpieczeństwa oraz implementacji układu bezpieczeństwa z wykorzystaniem modułu bezpieczeń­stwa z interfejsem IO-Link. Dzięki nowemu rozwiązaniu, po­przez master IO-Link możemy przesyłać nie tylko sygnały z czujników i elementów wykonawczych ale również sygnały bezpieczne z czujników bezpieczeństwa takich jak kurtyny czy zamki, a także bezpiecznie wyłączać elementy wykonawcze.

 

Uczestnicy szkolenia poznają sposób integracji układu bezpie­czeństwa z protokołem Profisafe, wykorzystującego interfejs IO-Link.

Kategoria : Szkolenia
Lokalizacja : Dolnośląskie
Czas trwania : 1 dzień
Link : Terminy
POLECANE
Wydarzenia