Data dodania 6 września 2017 /
 Rozdzielnica XIRIA-E

XIRIA-E jest rozdzielnicą modułową w izolacji stało-powietrznej wyposażoną w łączniki próżniowe. Wykorzystano w niej rozwiązania, które bardzo dobrze sprawdziły się w kompaktowych rozdzielnicach XIRIA. Przedział główny zawierający mechanizmy robocze, szyny zbiorcze oraz aparaturę łączeniową, jest przedziałem szczelnie zamkniętym wypełnionym suchym powietrzem. Budowa modułowa umożliwia dowolną konfigurację oraz rozbudowę rozdzielnicy poprzez połączenie dostawianego pola do szyn zbiorczych. Do dyspozycji mamy także przejściowe pole pomiarowe z przekładnikami prądowymi i napięciowymi. Za pośrednictwem tego pola istnieje możliwość połączenia XIRII-E z XIRIĄ w wykonaniu kompaktowym. Każde pole rozłącznikowe i wyłącznikowe wyposażyć można w górny przedział obwodów pomocniczych z miejscem do zabudowy przekaźnika zabezpieczeniowego oraz dodatkowych elementów obwodów wtórnych. XIRIA-E przeznaczona jest do pracy w sieciach o napięciu znamionowym do 24kV, prądzie znamionowym do 630A oraz prądzie krótkotrwałym wytrzymywanym do 20kA.

 Rozdzielnica XIRIA – konstrukcja

W skrócie:

 • napięcie znamionowe 7,2 – 24 kV
 • prąd znamionowy 630 A
 • izolacja powietrzna
 • wyłączniki próżniowe
 • widoczna przerwa izolacyjna
 • zabezpieczenia mikroprocesorowe
 • hermetyczna obudowa napędu i części przewodzących
 • małe wymiary
 • nie wymaga konserwacji
 • przyjazna dla środowiska

Opis budowy:
XIRIA jest nowoczesną, małogabarytową rozdzielnicą średniego napięcia. Zaprojektowana została z myślą o wykorzystaniu w rozdzielczych sieciach pierścieniowych. Dostępna jest wersji 2-polowej, 3-polowej, 4-polowej oraz 5-polowej.
Podstawowym elementem rozdzielnicy XIRIA jest przedział szyn zbiorczych, łączników i napędów. Jest on wykonany w postaci hermetycznie zamkniętego bloku. Dzięki temu powietrze znajdujące się wewnątrz, a będące czynnikiem izolacyjnym, przez cały okres eksploatacji urządzenia zachowuje swe pierwotne właściwości. Zastosowane rozwiązanie nie dopuszcza również do przedostawania się pyłu i wilgoci do mechanizmów napędowych wyłączników i rozłączników. Podstawowym materiałem konstrukcyjnym rozdzielnicy jest blacha stalowa zabezpieczona antykorozyjnie i pomalowana proszkowo.

W trakcie projektowania systemu XIRIA dużo uwagi poświęcono aspektom bezpieczeństwa obsługi. Oprócz systemu blokad uniemożliwiających wykonanie błędnych operacji łączeniowych, XIRIA posiada widoczną przerwą izolacyjną. W panelu sterowniczym umieszczone zostały wzierniki, przez które widać położenie styków odłączniko-uziemnika. Na bezpieczeństwo wpływa także czytelny panel sterowniczy z zamontowanymi wskaźnikami obecności napięcia w danym polu.

 Rozdzielnica INNOVAC SVS:

W skrócie:

 • napięcie znamionowe do 24 kV
 • prąd znamionowy 800 A – 1250 A
 • izolacja obwodów SN z żywicy epoksydowej
 • niezawodne komory próżniowe w wyłącznikach i rozłącznikach
 • niezawodne napędy łączników
 • pierwsze 10 lat eksploatacji bez zabiegów konserwacyjnych
 • zwarta i modułowa konstrukcja
 • łatwy transport, montaż i rozbudowa
 • łatwy dostęp do przyłączy kablowych
 • metalowa obudowa odporna na korozję
 • system blokad mechanicznych eliminujących ryzyko błędów obsługi
 • ciągłe wskazanie obecności napięcia
 • zbudowana z materiałów nieszkodliwych dla środowiska
 • możliwość recyklingu po zakończeniu okresu eksploatacji

Opis budowy:
Rozdzielnica typu Innovac SVS jest urządzeniem w którym wszystkie elementy wiodące prąd izolowane są żywicą epoksydową. Obudowę stanowi konstrukcja z cienkiej blachy stalowej malowanej proszkowo. Dzięki zastosowaniu izolacji z żywicy epoksydowej uzyskano bardzo zwartą konstrukcję, w której szerokość jednego pola wynosi zaledwie 420 mm. Charakterystyczną cechą konstrukcyjną rozdzielnic Innovac SVS jest sposób przyłączania kabli, polegający na umieszczeniu przyłączy w przedniej części rozdzielnicy. Takie rozwiązanie powoduje optymalne wykorzystanie przestrzeni rozdzielnicy, ułatwia montaż, a równocześnie dzięki zastosowani u izolacji z żywicy epoksydowej nie obniża poziomu bezpieczeństwa.

Rozdzielnica Innovac SVS jest konstrukcją w pełni modułową. Oznacza to, że możliwy jest dowolny u kład pól zarówno pod względem ilości jak i kolejności pól. Istnieje także możliwość łatwej rozbudowy już istniejących rozdzielnic poprzez dobudowę kolejnych pól.

W rozdzielnicach Innovac SVS jako elementy łączeniowe stosowane są komory próżniowe. Komory próżniowe wykorzystywane są w wyłącznikach i rozłącznikach. Dzięki konstrukcji opracowanej w firmie Eaton Holec, w stosowanych komorach próżniowych zjawisko zużycia styków jest pomijalnie małe. Taki efekt uzyskano poprzez wykorzystanie magnetycznego pola osiowego wymuszającego powstanie wyładowania rozproszonego pomiędzy stykami w chwili przerywania prądu.

Konstrukcja rozdzielnic zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa obsługi. Elementy obwodów pierwotnych oraz ich łączenia są całkowicie izolowane, co wyklucza możliwość dotknięcia części znajdujących się pod napięciem w trakcie obsługi, prac konserwacyjnych lub diagnostycznych. W rozdzielnicach Innovac SVS zastosowano system blokad uniemożliwiających dokonanie błędnych operacji łączeniowych. W celu ciągłej sygnalizacji obecności napięcia w systemie, pola wyposażone są we wskaźniki napięcia wykorzystujące diody LED.

 Rozdzielnica INNOVAC MMS – konstrukcja

W skrócie:

 • napięcie znamionowe do 24 kV
 • prąd znamionowy do 3150 A
 • układ szyn zbiorczych jedno- lub dwusystemowy
 • izolacja powietrzna obwodów SN
 • niezawodne wyłączniki próżniowe
 • bezobsługowe napędy łączników
 • zwarta i modułowa konstrukcja
 • łatwy transport, montaż i rozbudowa
 • metalowa obudowa odporna na korozję
 • system blokad mechanicznych eliminujących ryzyko błędów obsługi
 • kompatybilność elektromagnetyczna EMC
 • zbudowana z materiałów nieszkodliwych dla środowiska
 • możliwość recyklingu po zakończeniu okresu eksploatacji

Opis budowy:
System INNOVAC MMS wykorzystuje powietrze jako czynnik izolacyjny obwodów SN. Dzięki charakterystycznej budowie poszczególnych przedziałów rozdzielnicy uzyskano zwartą konstrukcję o podziałce pola wynoszącej zaledwie 600 mm przy napięciu znamionowym 24 kV.

Poszczególne przedziały funkcjonalne rozdzielnicy wykonane są z identycznych modułów elementarnych. Moduł elementarny jest prostopadłościanem wykonanym z blachy, posiadającym kołnierze montażowe dzięki którym przy zastosowaniu specjalnych profili o przekroju litery „C” możliwe jest łączenie modułów elementarnych we wszystkich kierunkach. Wszystkie elementy obwodów pierwotnych są zamocowane do modułów elementarnych za pomocą zespołu wsporczo-izolacyjnego składającego się z izolatorów wsporczych dla szyn głównych i izolatorów przepustowych dla bezpośrednich złączy odłącznika. Z przedziałów funkcjonalnych uzyskuje się wymagane pola rozdzielnicy typu INNOVAC MMS.

Firma EATON kładzie ogromny nacisk na prawidłowe ukształtowanie torów prądowych produkowanych rozdzielnic INNOVAC MMS. Prawidłowy rozkład natężenia pola elektrycznego wokół elementów wiodących prąd ma decydujące znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania rozdzielnic z izolacją powietrzną. Konstrukcje w których następuje lokalny wzrost natężenia pola są przyczyną powstawania niekontrolowanego łuku elektrycznego powodującego zniszczenie urządzeń i przerwy w dostawie energii.

 Rozdzielnica Power Xpert® FMX

Power Xpert® FMX w izolacji stało-powietrznej jest rozdzielnicą jednoczłonową z pojedynczym systemem szyn zbiorczych przeznaczona do pracy w sieciach do 24 kV. Znamionowy prąd szyn zbiorczych wynosi 2000A. Nowoczesna konstrukcja rozdzielnicy została wykonana według najwyższych standardów jakościowych. Najnowsze osiągnięcia techniczne zastosowane w rozdzielnicy FMX czynią ten system niezawodnym oraz bezpiecznym, zarówno dla obsługi jak i środowiska naturalnego, z uwagi na brak gazu SF6.
Rozdzielnica jest systemem przyściennym z dostępem do przedziału kablowego tylko od przodu rozdzielnicy. Nowy system FMX wyposażony jest w wyłączniki próżniowe z innowacyjnym napędem elektromagnetycznym oraz posiada zintegrowane gniazdo do testowania kabli wyprowadzone na zewnątrz przedziału wysokiego napięcia.
System Power Xpert® FMX jest systemem w pełni izolowanym żywicą epoksydową bez dostępu do przedziałów pierwotnych. Wszystkie elementy pierwotne pola posiadają izolację każdej fazy oddzielnie. Przedział szyn zbiorczych jest osobnym przedziałem ze stopniem ochrony IP4X. Z tyłu rozdzielnicy umieszczona jest zintegrowana komora łukowa redukująca ciśnienie i pochłaniająca łuk elektryczny. Ceramiczna powierzchnia absorpcyjna skutecznie gasi i filtruje ogień i gazy.

 

 Rozdzielnica Power Xpert® UX

Power Xpert® UX w izolacji powietrznej jest rozdzielnicą jednoczłonową lub dwuczłonową z pojedynczym systemem szyn zbiorczych przeznaczona do pracy w sieciach do 24 kV o prądach znamionowych szyn zbiorczych od 1250A do 4000A.
System UX pozwala na wykonanie rozdzielnicy o dowolnej kombinacji dostępnych pól o żądanych parametrach. Charakteryzuje się budową przedziałową oraz prostą i zwartą konstrukcją. Dostęp do przedziału kablowego zapewniony jest od przodu i od tyłu pola, co pozwala na przyścienne ustawienie rozdzielnicy. Przy ustawieniu z dostępem swobodnym (dwustronnym) możliwe jest podejście kablami od spodu i od góry.
Przedział szyn zbiorczych posiada ujście do komory łukowej. Szyny zbiorcze są na całej długości i na łączeniach zaizolowane. Przedział modułu wysuwnego wyłącznika próżniowego lub stycznika również posiada ujście (poprzez kanał) do komory łukowej.
Standardowym elementem wyposażenia każdego pola są przekładniki prądowe o konstrukcji wsporczej. W przedziale kablowym mogą być umieszczone przekładniki napięciowe zabezpieczone bezpiecznikami po stronie pierwotnej wyposażone w mechanizm wysuwny. Konstrukcja przyłącza kablowego pozwala na podłączenie aż 9-ciu jednożyłowych kabli na fazę.

 Wyłączniki próżniowe W-VACi

Wyłączniki próżniowe W-VACi w wersji stacjonarnej lub wysuwnej.
Szeroki zakres napięć znamionowych (12kV, 17,5kV i 24kV) oraz parametrów prądowo-zwarciowych pozwala na ich zastosowanie w rozdzielnicach SN rozdziału pierwotnego i wtórnego. Prądy znamionowe od 630A do 4000A.
Wyłączniki zostały przetestowane zgodnie z wymogami najnowszych norm IEC 62271-100 i 62271-1. Wyłączniki próżniowe W-VACi mogą być równie dobrze wykorzystane jako retrofity, czyli zamienniki starych wyłączników małoolejowych w istniejących rozdzielnicach SN.

 Komory próżniowe

Komory próżniowe stanowią podstawowy element rozdzielnic i wyłączników produkowanych przez firmę EATON. Doświadczenia w produkcji komór próżniowych zbierane są od początku lat siedemdziesiątych. Dzięki rozwiniętemu programowi badawczemu stworzono konstrukcje zapewniające dużą trwałość i niezawodność. Przeprowadzone testy potwierdziły, że komory próżniowe firmy Eaton zachowują swoje pierwotne parametry nawet po wykonaniu 30.000 łączeń. Komory próżniowe zbudowane są z ceramicznego cylindra w którym znajduje się styk stały i ruchomy. Przemieszczanie się styku ruchomego jest możliwe dzięki metalowemu mieszkowi. Niezawodne połączenie elementów metalowych z ceramicznymi umożliwia opatentowana technologia złącza metalowo-ceramicznego, czyniąc obudowę komory monolityczną.

Wewnątrz ceramicznego korpusu komory umieszczona została cylindryczna osłona styków. Ma ona za zadanie zabezpieczyć ceramiczny element izolacyjny przed zanieczyszczaniem oparami metalu powstającymi w trakcie przerywania łuku elektrycznego. Osłona zapewnia również właściwy rozkład potencjału na elemencie izolacyjnym jakim jest korpus komory. W celu ograniczenia do minimum zużycia styków, w komorach próżniowych firmy EATON łuk elektryczny składa się z wielu równoległych wyładowań rozłożonych po całej powierzchni kontaktu. Jest to możliwe dzięki na wykorzystaniu magnetycznego pola osiowego do rozproszenia łuku elektrycznego. Takie wyładowanie rozproszone charakteryzuje się bardzo niskim napięciem łuku i krótkim czasem trwania, a więc i małą energią łuku.

W próżni wyładowanie rozproszone zwykle ma górną granicę wynoszącą w przybliżeniu 10 kA. Powyżej tej wartości, małe równoległe łuki koncentrują się i zaczynaj tworzy jedną wiązkę łuku. Może to doprowadzi do gwałtownego, miejscowego wzrostu temperatury materiału na stykach i spowodować szybką erozję styków. Ten problem został wyeliminowany w komorze próżniowej firmy EATON dzięki obecności wewnętrznego magnetycznego pola osiowego. Utrzymuje ono wyładowanie rozproszone do poziomu maksymalnego prądu zwarciowego, gwarantując minimalne zużycie styków. Magnetyczne pole osiowe wytwarzane jest przy pomocy zamontowanych blach magnetycznych w kształcie dwóch podkówek ułożonych poniżej powierzchni styków.

 

POLECANE