Data dodania 16 maja 2019 /

SICK ustanawia nowe standardy w zakresie techniki pomiaru zawartości pyłów: wytrzymałe, bezobsługowe przyrządy pomiarowe rejestrujące i monitorujące stężenie pyłów. Wszystkie przyrządy do pomiaru zawartości pyłów można łatwo zintegrować z istniejącymi aplikacjami – przy łatwej instalacji i rozruchu oraz komfortowej obsłudze.

Przyrządy do mierzenia stężenia pyłów metodą pomiaru światła rozproszonego

Zasada pomiaru światła rozproszonego na cząstkach pyłów umożliwia rejestrację bardzo niewielkich stężeń pyłów. Zależnie od wymagań specyficznych dla danej instalacji stosuje się zasadę rozproszenia do przodu albo wstecz. Obie zasady dają w efekcie stabilne, powtarzalne wyniki. Niezależnie od prędkości gazu, wilgotności oraz stopnia naładowania cząstek pyłu.

więcej

Przyrządy transmisyjne do pomiarów stężeń pyłów

Monitorowanie również przy wysokich stężeniach pyłów
Przyrządy transmisyjne do pomiarów stężeń pyłów prześwietlają cały kanał. Podczas pomiaru osłabienie światła jest miarą stężenia pyłu w kanale. Przyrządy pomiarowe zaprojektowano szczególnie do zakresu od średnich do wysokich stężeń pyłów i dużych średnic kanałów. Dlatego nadają się do monitorowania emisji i procesów, jak również hal fabrycznych.

więcej

Pyłomierze grawimetryczne

Prosta budowa, dokładny pomiar
Grawimetryczne przyrządy do pomiaru stężeń pyłów pobierają w zdefiniowanych uprzednio warunkach część strumienia gazów z kanału i oddzielają cząstki pyłów na filtrze. Ilość pyłów wynika ze zważenia filtra. Pomiar ciśnienia różnicowego określa odessaną objętość gazów. Na podstawie obu wartości oblicza się z wysoką dokładnością stężenie pyłów w kanale. Grawimetryczny pomiar stężenia pyłów nadaje się szczególnie do kalibracji innych pyłomierzy oraz do pomiarów porównawczych wymaganych przez właściwe organy władz.

więcej

POLECANE