Data dodania 12 marca 2018 / 519

Wyposażony we wiele klasycznych przekaźników bezpieczeństwa w postaci bloków funkcyjnych easySafety nie służy jedynie do realizacji aplikacji związanych z bezpieczeństwem, lecz również realizuje klasyczne algorytmy sterowania. Wszystko to w jednym urządzeniu. Dzięki temu programowalny przekaźnik bezpieczeństwa może dodatkowo w warstwie standardowej realizować diagnostykę funkcji bezpieczeństwa (przykładowo pokazać na wyświetlaczu urządzenia informację o braku sygnału z łącznika krańcowego). W warstwie tej oczywiście możliwe jest również klasyczne sterowanie maszyną – podobnie jak z easy800.

Użytkownik ma zatem dostęp do szerokiego zakresu dostępnych aplikacji w jednym urządzeniu dzięki dostępności dużej liczby funkcyjnych bloków bezpieczeństwa. W ten sposób użytkownik jest elastyczny i może szybko odpowiedzieć na zmiany wymagań aplikacji – teraz i jutro. Wspólnie ze zmniejszeniem wymaganego magazynu na wiele klasycznych przekaźników bezpieczeństwa przekłada się to na oszczędności od strony ekonomicznej i zapewnia bezpieczeństwo na przyszłość.

Wyposażony w mnóstwo funkcjonalnych bloków bezpieczeństwa, easySafety łączy w jednym urządzeniu zarówno funkcje bezpieczeństwa jak i funkcje standardowe. Programowalny przekaźnik bezpieczeństwa udostępnia zatem standardowy diagram w połączeniu z zawartym w konfiguracji diagramem bezpieczeństwa. Program warstwy standardowej może być zastosowany w maszynie dla typowych zadań takich jak przetwarzanie danych diagnostycznych lub ogólnych zadań sterowania. Użytkownicy mają więc do dyspozycji szeroki zakres zastosowań pojedynczego urządzenia. W ten sposób mogą być oni elastyczni i są w stanie szybko zareagować na bieżące i przyszłe zmiany wymagań aplikacji. Generuje to oszczędności finansowe, redukuje koszty związane z magazynowaniem dużej liczby specjalnych przekaźników bezpieczeństwa i zapewnia bezpieczeństwo w przyszłości. EasySafety spełnia wymagania kategorii 4 zgodnie z EN 954-1, PL e zgodnie z EN ISO 13849-1, SllCL 3 zgodnie z 62061 oraz SIL 3 zgodnie z lEC 61508. Z easySafety można realizować aplikacje, które odpowiadają najwyższym wymaganiom bezpieczeństwa.

Bloki funkcyjne

 • Zatrzymanie układów w razie zagrożenia – Umożliwia bezpieczne zatrzymanie niebezpiecznego ruchu; natychmiastowy stop – kategoria zatrzymania 0 i sterowany stop – kategoria zatrzymania 1 zgodnie z lEC 60204-1; Zastosowanie przy ukierunkowanej na bezpieczeństwo jedno- lub dwukanałowej kontroli obwodów zatrzymania awaryjnego.
 • Bezdotykowo działające urządzenia zabezpieczające – ochrona niebezpiecznych miejsc lub obszarów w pobliżu maszyny przez bezdotykowo działające urządzenia zabezpieczające, jak np. krata optyczna/kurtyna optyczna/zasłona optyczna. Opcjonalnie z funkcją muting, która chwilowo omija funkcję zabezpieczającą osłony takiej jak kurtyna optyczna. Typowe zastosowanie przy podawaniu materiałów do maszyny bez przerywania procesu.
 • Przełącznik trybu pracy – do bezpiecznego wyboru i przejęcia przewidzianego trybu pracy za pomocą zewnętrznego przełącznika sterującego.
 • Monitoring obwodu zwrotnego – zastosowanie przy ukierunkowanej na bezpieczeństwo kontroli zewnętrznie podłączonych elementów wykonawczych, jak np. styczniki, przekaźniki lub zaworu.
 • Kontrola otwarcia osłony z ryglem lub bez rygla – zastosowanie do ruchomych urządzeń zabezpieczających jak drzwi, kraty lub zasuwy. Ich położenia zostają niezawodnie rozpoznane, kontrolowane i bezpiecznie zwolnione. Przy wymaganiu zwiększonej ochrony osób i procesu zapewniona jest obsługa ryglowania. Pozwala to na bezpieczne utrzymanie osłony w położeniu zamkniętym dopóki maszyna nie zatrzyma się.
 • Łącznik zezwolenia – przyciskany ręcznie lub nogą łącznik zezwolenia pozwala podczas ciągłej aktywacji na tymczasową pracę maszyny po zdjęciu osłony, np. otwarciu drzwi bezpieczeństwa. Wykorzystywane jest podczas ustawiania lub serwisowania maszyny.
 • Czasowy przekaźnik bezpieczeństwa – do zmiany czasu trwania załączenia lub momentu włączenia/wyłączenia styku zwalniającego w obwodzie bezpieczeństwa. Czasowy przekaźnik bezpieczeństwa z opóźnionym zadziałaniem i/lub odpadaniem lub generowaniem impulsu.
 • Kontrola zatrzymania – wstęp lub dostęp do zagrożonego obszaru bądzie możliwy dopiero, gdy powodujący niebezpiczeństwo napęd zostanie zatrzymany.
 • Bezpieczna obsługa dzięki układom obsługiwanym oburącz – typ III zgodnie z EN 574. Obszar zastosowań przy niebezpiecznych, ruchomych maszynach, jak np. prasy, tłoczniki, nożyce. Umożliwia bezpieczne dopuszczenie do stwarzającego zagrożenie ruchu tylko wtedy, gdy obie ręce obsługującego znajdują się poza niebezpiecznym obszarem i oba przyciski sterowania oburęcznego wciśnięte są jednocześnie (tolerancja 0,5s).
 • Element startowy – do bezpiecznego uruchomienia aplikacji przez zewnętrzny przycisk włączający lub warunek startu z obwodu bezpieczeństwa.

EasySafety udostępnia szerokie możliwości rozbudowy. Dzięki zintegrowanemu złączu easyNet można zdalnie łączyć go z innymi uczestnikami rodziny easy, takimi jak przekaźniki programowalne easy, easyHMI (MFD) czy sterowniki easyControl. Jednocześnie lokalnie może być łączony z klasycznymi wejściami/wyjściami przez easyLink. Wymiana danych z jednostkami nadrzędnymi poprzez sieci przemysłowe takie jak Profibus-DP, CANopen, DeviceNet czy AS-Interface jest również możliwa

Środowiskiem programistycznym do tworzenia aplikacji bezpieczeństwa i algorytmów sterowania standardowego jest easySoft-Safety. Tworzenie programu realizowanie jest przy użyciu powszechnie znanego języka easy. Widok projektu umożliwia tworzenie programu poprzez prosty mechanizm “przenieś i upuść”. Programowanie sprowadza się do wybrania odpowiedniego elementu z szerokiej listy funkcyjnych bloków bezpieczeństwa i przypisania im odpowiednich wejść i wyjść.

Zalety:

 • Dla konstruktora maszyny – zabezpieczenie przed manipulacjami: Zabezpieczenie warstwy bezpieczeństwa przed nieautoryzowanym dostępem
 • Dla projektanta maszyny – zabezpieczenie Know-how: Zabezpiecza przed nielegalnym skopiowaniem stworzonej aplikacji
 • Dla użytkownika – elastyczność: Pozwala na łatwą parametryzację warstwy standardowej bez ryzyka uszkodzenia warstwy bezpieczeństwa
POLECANE
Wydarzenia