Data dodania 26 lipca 2017 /

WAGO-I/O-SYSTEM oferuje użytkownikowi różnorodne rozwiązania do podłączania różnych systemów i podsystemów w ramach automatyki budynkowej.

Nieważne, czy używasz w budynku sieci KNX, BACnet, LON, czy MODBUS TCP/IP – używaj naszego systemu, aby tworzyć otwarte, elastyczne rozwiązania. Technologie związane z tylko jednym konkretnym producentem należy już odłożyć do lamusa! Zyskasz elastyczność w zakresie komunikacji z podsystemami lub interfejsami.

BACnet umożliwia komunikację pomiędzy wyrobami w systemie automatyki budynkowej, pochodzącymi od różnych producentów.

Skrót BACnet pochodzi od terminu „Building Automation and Control Networks” i określa sie nim protokół transmisji danych dla automatyki i regulacji budynku. W 1995 roku został opublikowany przez Amerykanów jako standard, a od 2003 roku jest normą ISO 16484-5.

Do czego służy BACnet?
W technicznym wyposażeniu budynku wykorzystuje się całe mnóstwo różnych protokołów, a w przypadku dużych projektów poszczególne sieci pracują często niezależnie od siebie. BACnet służy do łączenia różnych systemów i wyrobów i gwarantuje wymianę danych między urządzeniami w ramach jednolitego systemu. Wspiera liczne technologie i topologie sieciowe, z protokołem IP włącznie. Dzięki temu możliwa jest integracja układów HVAC, sterowania oświetleniem, systemów bezpieczeństwa i techniki przeciwpożarowej, zarówno na poziomie zarządzania, jak i automatyki. A to oznacza dla użytkownika nie tylko większą elastyczność, lecz także mniejsze koszty instalacji i serwisowania. Komponenty BACnet, który stał się w międzyczasie światowym standardem, testowane są w niezależnych laboratoriach, a ich oferta jest stale rozwijana.

więcej

KNX jest jednolitym protokołem komunikacyjnym, służącym do inteligentnej integracji różnych funkcji automatyki budynkowej, niezależnie od producenta osprzętu. Przy użyciu KNX można projektować i realizować energooszczędne rozwiązania, zapewniające jeszcze większy komfort i funkcjonalność.

KNX od ponad 20 lat funkcjonuje na całym świecie jako uznany standard w technice budynkowej zgodnie z EN 50090 i ISO/IEC 14543. Niezależna certyfikacja poszczególnych komponentów zapewnia kompatybilność i pełną komunikację. Oprogramowanie „Engineering Tool Software“ (ETS) umożliwia ponadto, jako część standardu KNX, łatwe projektowanie i konfigurację aplikacji budynkowych z systemem KNX, z zastosowaniem urządzeń pochodzących od różnych producentów; technologia ta wykorzystuje różne media transmisji, jak na przykład technikę 2-przewodową, sieć Ethernet, komunikację radiową lub Powerline.

więcej

 flexROOM®

Przy użyciu flexROOM® można szybko i łatwo realizować automatykę budynkową na potrzeby biur i budynków administracyjnych, zgodną z obowiązującymi normami i efektywną energetycznie.

flexROOM® to szeroki wachlarz rozwiązań dla automatyki budynkowej, bazujących na koncepcji osi pomieszczeń, konfekcjonowanym osprzęcie oraz gotowych aplikacjach programowych, a więc obejmujących wszystko to, co ułatwia projektowanie i uruchamianie.

Do czego służy flexROOM®?
Jako inteligentne rozwiązanie do realizacji elastycznych koncepcji automatyki budynkowej flexROOM® jest przydatny w projektach, obejmujących wiele pomieszczeń o podobnym wyposażeniu. Należą do nich szczególnie biura i budynki administracyjne, zaprojektowane na bazie osi. Rozdzielnica uwzględnia do 24 osi i zawiera wszystkie niezbędne funkcje sterowania zacienianiem, oświetleniem oraz regulacji układów w pomieszczeniu – niezależnie od zastosowanej sieci komunikacyjnej! Dlatego przy użyciu flexROOM® można realizować efektywnie energetycznie budynki o stopniu zautomatyzowania A zgodnie z DIN EN 15232

więcej

Digital Addressable Lighting Interface (DALI) jest protokołem komunikacyjnym dla oświetlenia i służy do komunikacji między technicznymi urządzeniami elektrycznymi, jak np. balasty elektroniczne, czujniki natężenia oświetlenia czy czujniki obecności.

Standard DALI został ujęty w normie w standradzie IEC 62386, w celu ujednolicenia techniki sterowania urządzeniami pracującymi w sieci DALI. Ten nowy standard zastępuje dotychczas stosowaną technikę ściemniania 1V-10V.

Do czego służy DALI?

DALI to ważny i dynamicznie rozwijający się rynek wyrobów dla aplikacji oświetleniowych, który coraz bardziej zyskuje na znaczeniu. Już dziś większość urządzeń oświetleniowych z funkcją ściemniania, stosowanych w budynkach użytkowych, wyposażonych jest w komponenty DALI. Coraz bardziej dynamiczny rozwój technologii oświetleniowych (na przykład sterowanie kolorem i temperaturą oświetlenia LED) jeszcze bardziej wzmacnia ten trend.

więcej

LonWorks® jest otwartym, uniwersalnym systemem dla automatyki budynkowej, charakteryzującym się elastyczną topologią i licznymi funkcjami komunikacyjnymi.

Skrót LON® pochodzi od terminu Local Operating Network i jest nazwą standardu, stosowanego głównie w automatyce budynkowej. Jako technologia otwarta i standaryzowana przez ISO/IEC 14908, LonWorks® jest powszechnie dostępny dla wszystkich uczestników rynku.

Do czego służy LonWorks®?
LonWorks® jest rozproszonym systemem automatyki, komunikującym urządzenia (węzły) w sieci przy pomocy protokołu LonTalk®. Ten protokół komunikacyjny można zaimplementować do dowolnego osprzętu, gdyż jako otwarty standard umożliwia współpracę urządzeń LonWorks® pochodzących od różnych producentów.

więcej

STANDARDMOTOR INTERFACE (skrót SMI) jest jednolitym elektrycznym połączeniem między napędami rolet lub innych urządzeń ochrony przeciwsłonecznej.

Uznani europejscy producenci tych urządzeń połączyli swoje wysiłki w ramach grupy roboczej SMI i opracowali jednolity cyfrowy interfejs. Poprzez ten interfejs można sterować napędami nie tylko przy pomocy poleceń załącz/wyłącz, lecz także telegramów.

Właściwości systemu

 • możliwość​ równoległego​ sterowania​ maksymalnie​ 16​ napędami​ w​ zależności​ od​ aplikacji​
 • sterowanie i zasilanie za pomocą przewodu pięciożyłowego (zasilanie jednofazowe i transmisja danych)
 • precyzyjne ustawianie pozycji pośrednich
 • odczyt​ aktualnych​ pozycji​ napędu​
 • informacja zwrotna od silnika wraz z wynikami diagnozy

M-Bus (Meter-Bus) to ekonomiczna sieć obiektowa, służąca do transmisji danych związanych ze zużyciem energii.

Centralny master – w najprostszym przypadku sterownik WAGO z podłączonym przetwornikiem – komunikuje się poprzez dwużyłowy przewód z urządzeniami w sieci (w jednym segmencie maksymalnie 250 slave’ów: liczniki ciepła, liczniki wody, liczniki elektryczne, liczniki gazu itp. oraz wszelkiego rodzaju czujniki i elementy wykonawcze).

Właściwości systemu:

 • podłączenia do jednej centrali wszystkich liczników zużycia mediów przy pomocy jednego przewodu (magistrali)
 • bezpośrednie zasilanie wszystkich urządzeń w sieci poprzez przewód dwużyłowy
 • możliwość podłączenia do jednej sieci obiektowej urządzeń różnych producentów

Moduł MP-Bus służy do sterowania napędami w systemach klimatyzacji i wentylacji, umożliwia pozycjonowanie przepustnic, zaworów regulacyjnych, regulatorów VAV.

Każdy z napędów umożliwia podłączenie czujników (temperatury, wilgotności, łącznik ON/OFF), z których sygnał dostępny jest na magistrali MP-Bus. Każdy z napędów umożliwia podłączenie czujników, z których sygnał może być odczytywany także na magistrali MP-Bus.

Właściwości systemu:

 • możliwość sterowania maksymalnie ośmioma napędami z jednego mastera poprzez sieć MP-Bus.
 • możliwość podłączenia do napędów MFT2/MP jednego aktywnego lub pasywnego czujnika i jednego łącznika.
 • brak ograniczeń w zakresie topologii sieci. Dopuszczalne są struktury gwiazdy, pierścienia, drzewa lub mieszane.
 • możliwość wymiany danych między masterem i slave’ami, na przykład takich jak absolutny strumien objętości, min./max. wartości graniczne, pozycja klapy, wartość czujnika, stan pracy i komunikaty o awarii.
Technologia radiowa EnOcean realizowana przy pomocy WAGO umożliwia realizowanie innowacyjnych pod względem technicznym i estetycznym rozwiązań w zakresie automatyki budynkowej.

Łączniki i czujniki bazujące na technologii EnOcean „zasilają się same”, pobierając energię z otoczenia – w przypadku przełącznika jest to siła potrzebna do jego uruchomienia, w przypadku czujników – ciepło lub energia świetlna.Każdy nadajnik ma jednoznaczny numer i może zostać przez odbiornik jednoznacznie identyfikowany. Mimo ograniczonej dostępnej energii zaawansowana elektronika efektywnie przetwarza sygnał. Równocześnie zapewnia bezpieczeństwo transmisji.

więcej

DMX jest protokołem do sterowania oświetleniem.

Protokół Digital Multiplex (DMX) wywodzi się z techniki oświetlenia scen i imprez; wykorzystywany jest w tych obszarach do sterowania inteligentnym oświetleniem oraz urządzeniami do tworzenia efektów świetlnych. DMX znajduje coraz większe zastosowanie także w budownictwie. Głównie służy do sterowania oświetleniem wielokolorowym, RGB oraz temperaturą oświetlenia.Światło jest w tym przypadku głównym elementem kształtowania przestrzeni i służy tworzeniu odpowiednich efektów na przykład przy oświetleniu obiektów architektonicznych, fasad, pozwala wyeksponować architektoniczne detale. Najczęściej wykorzystywana jest tu technologia LED, charakteryzująca się dużą wydajnością i bogactwem kolorów światła.

 

POLECANE