Data dodania 27 lipca 2020 /

Prowadzimy diagnostykę maszyn, opartą o pomiar widma drgań, temperatury oraz innych parametrów istotnych dla klienta. Budujemy systemy monitoringu stacjonarnego w oparciu o moduły IMx firmy SKF oraz PLC. Zebrane dane jesteśmy w stanie wizualizować na komputerze, tylko w zakresie naszego obszaru diagnostyki, czy też włączać się z nimi do istniejących systemów SCADA. Prowadzimy również diagnostykę obchodową. Zebrane dane jesteśmy w stanie zdalnie poddać analizie i wysyłać systematyczne raporty, jesteśmy w stanie ustawić wartości ostrzegawcze i alarmowe, które albo będą się wizualizowały, albo/i wysyłały powiadomienia sms/e-mail

prema
POLECANE