Data dodania 26 lipca 2017 /

WAGO-I/O-SYSTEM 750 oferuje pełny, zharmonizowany system, przeznaczony do pomiaru energii.

Moduły pomiaru mocy 3-fazowej służą do odczytywania i przetwarzania wszystkich istotnych wielkości pomiarowych w trójfazowej sieci zasilającej. Odczytują one bezpośrednio wartości pomiarowe takie, jak moc bierna/pozorna/czynna, zużycie energii, współczynnik mocy, kąt przesunięcia fazowego, częstotliwość oraz przekroczenie/spadek napięcia i prądu względem wartości znamionowych. Możliwość rezygnacji z zewnętrznych urządzeń pomiarowych oznacza w tym przypadku nawet 10-krotną oszczędność.

Oprócz pomiaru zużycia energii, moduły z analizą wyższych harmonicznych oferują także inne funkcje do kompleksowej analizy sieci zasilającej, które pozwalają na zlokalizowanie zakłóceń (na przykład rejestracja wartości szczytowych). Dodatkowy pomiar prądu w przewodzie neutralnym może pomóc w wykryciu uszkodzeń izolacji. Analiza 4-kwadrantowa dostarcza informacji o rodzaju obciążenia oraz czy chodzi o odbiornik, czy o generator energii. W celu udostępnienia mierzonych wartości w systemie zarządzania energią, moduł podłącza się do interfejsu/sterownika sieciowego WAGO-I/O-SYSTEM. Możliwa jest komunikacja w takich typach sieci obiektowych jak BACnet, KNX, PROFIBUS, PROFINET, ETHERNET czy EtherNet/IP.

 Warianty wyrobów

Moduły pomiaru mocy 3-fazowej służą do odczytywania i przetwarzania wszystkich istotnych wielkości pomiarowych w trójfazowej sieci zasilającej.

więcej

 Zastosowania, konfiguracja i wizualizacja

Przykłady połączeń

  • pomiar mocy i energii na maszynie w sieci 480 V AC przy użyciu 750-493, 750-494
  • pomiar mocy i energii z wykorzystaniem przewodu neutralnego na maszynie w sieci 480 V/690 V AC za pomocą 750-49

Przykłady zastosowań

Konfiguracja i wizualizacja wartości pomiarowych

Kompleksowa analiza sieci zasilającej w WAGO-I/O-CHECKCHECK

  • graficzne przedstawienie węzła sieciowego
  • sygnalizacja, rejestracja i eksport danych procesowych (wartości pomiarowych)
  • ustawienia dla aplikacji
  • ustawienia dla pomiarów każdej z trzech faz
  • ustawienia modułu I/O
  • ustawienia dla zapisywania wartości prądu

 

Kategoria : Produkty
Profil / Zakres : Aparatura pomiarowa
Opcje : Przepływ
POLECANE