Data dodania 29 maja 2019 /

Oprogramowanie firmy SICK oferuje więcej niż tylko integrację z infrastrukturą automatyki: od rozszerzenia funkcji czujników, przez pełną interpretację i analizę danych z czujników, aż po konfigurację rozwiązań w zakresie sterowania oraz optymalizację przebiegu procesów. Otwiera to nowe możliwości zastosowań.

Oprogramowanie SICK AppSpace

Oprogramowanie do tworzenia aplikacji komputerowych dostosowanych do indywidualnych potrzeb oraz zarządzania aplikacjami.

Ekosystem SICK AppSpace obejmuje dwa programy. Środowisko programistyczne SICK AppStudio służy do tworzenia aplikacji czujników działających na programowalnych czujnikach i Sensor Integration Machines (SIM). SICK AppManager wspiera techników serwisowych działających na miejscu, umożliwiając łatwą implementację aplikacji do czujników i zarządzanie nimi.

Rodzina produktów SICK AppManager

Instalacja i zarządzanie aplikacjami SensorApp.

 • Przejrzyste zestawienie podłączonych urządzeń oraz dostępnych aplikacji i pakietów oprogramowania wbudowanego.
 • Pobieranie aplikacji dla czujników z SICK AppPool.
 • Równoległa instalacja na więcej niż jednym urządzeniu.
 • Tworzenie kopii zapasowych urządzeń i zarządzanie nimi.

więcej

Rodzina produktów SICK AppStudio

Dla twórców oprogramowania.

 • AppExplorer umożliwia wyświetlanie elementów aplikacji SensorApp i zarządzanie nimi.
 • Graficzny Flow Editor do programowania blokowego.
 • AppMonitor do wizualizacji wydajności systemu i stopnia wykorzystania.
 • Narzędzie ViewBuilder do tworzenia internetowego, graficznego interfejsu użytkownika.
 • Debugger z funkcją wizualizacji w postaci obrazów 2D i 3D.
 • Zapisywanie i odtwarzanie strumieni danych.

więcej

Integrated Managing Solutions

Platforma oprogramowania umożliwia dopasowanie funkcji czujników do konkretnego zastosowania

Za pomocą platformy oprogramowania Integrated Managing Solutions można dopasować funkcje czujnika SICK do określonych potrzeb, nie zmieniając przy tym podstawowych funkcji standardowych składników. Pozwala to na łatwą adaptację do procesów lub aplikacji klientów.

Rodzina produktów Oprogramowanie EMS (Entry Management Software)

Oprogramowanie do zdecentralizowanego zarządzenia prawami dostępu i wjazdu.

 • Instalacja przy użyciu karty pamięci microSD z zabezpieczeniem przed kopiowaniem bezpośrednio w czytniku RFU62x lub RFU63x.
 • Zarządzanie maks. 1000 transponderami.
 • Zdecentralizowane korzystanie z bazy danych za pomocą czytnika RFU62x lub RFU63x.
 • Zdecentralizowane zarządzanie prawami dostępu dla osób i prawami wjazdu dla pojazdów.

więcej

Analytics Solutions

Wszystko w zasięgu wzroku

Za pomocą rozwiązania Analytics Solutions można wygodnie sprawdzać i analizować wydajność systemu oraz status wszystkich zarejestrowanych danych W ten sposób użytkownicy mogą sięgnąć bezpośrednio do zmiennych kluczowych dla przepływu materiałów i dzięki temu lepiej go zrozumieć oraz lepiej nim sterować. Dynamiczna baza danych upraszcza monitorowanie, analizowanie i tworzenie raportów.

Rodzina produktów Logistics Diagnostic Analytics

Inteligentna analiza danych dla Przemysłu 4.0.

 • Niezawodne gromadzenie danych za pomocą inteligentnych czujników SICK.
 • Efektywna, wydajna funkcja analizy danych.
 • Nowoczesny, interaktywny interfejs użytkownika.
 • Niezawodne zapisywanie, odczytywanie i wizualizacja danych.
 • Łatwa instalacja i parametryzacja.
 • Ograniczona czasowo licencja testowa.

więcej

Rodzina produktów Tire Analytics

Analiza produkcji opon za pomocą inteligentnej diagnostyki.

 • Niezawodna agregacja i wizualizacja danych z czujników SICK.
 • Nowoczesny, dobrze reagujący interfejs użytkownika, obsługiwany za pomocą różnych urządzeń.
 • Data Analysis Package oparty na czasach, współczynnikach odczytów i typach kodów kreskowych.
 • Łatwa instalacja i parametryzacja.
 • Dostępna ograniczona czasowo licencja testowa.

więcej

Rodzina produktów Baggage Analytics

Cały świat w ruchu.

 • Niezawodna agregacja i wizualizacja danych z czujników SICK.
 • Nowoczesny, dobrze reagujący interfejs użytkownika, obsługiwany za pomocą różnych urządzeń.
 • Data Analysis Package oparty na czasach, współczynnikach odczytów i typach kodów kreskowych.
 • Łatwa instalacja i parametryzacja.
 • Dostępna ograniczona czasowo licencja testowa.

więcej

Rodzina produktów Package Analytics

Monitorowanie i diagnostyka logistyki: szybsze procesy podejmowania decyzji.

 • Niezawodna agregacja i wizualizacja danych z czujników SICK.
 • Nowoczesny, dobrze reagujący interfejs użytkownika, obsługiwany za pomocą różnych urządzeń.
 • Data Analysis Package oparty na czasach, współczynnikach odczytów i typach kodów kreskowych.
 • Łatwa instalacja i parametryzacja.
 • Dostępna ograniczona czasowo licencja testowa.

więcej

Integration Solutions

Narzędzia i usługi integrujące dane z czujników SICK w różnych systemach

SICK oferuje szereg rozwiązań, narzędzi i usług opartych na oprogramowaniu do integracji danych z czujników SICK ze sterownikami, narzędziami inżynieryjnymi, interfejsami HMI, systemami ERP i MES oraz usługami opartymi na chmurze. Umożliwiają one szybki i łatwy dostęp do danych z naszych czujników, upraszczają programowanie lub całkowicie je eliminują, skracając w ten sposób czas opracowywania, projektowania i uruchamiania.

Kategoria : Produkty
Profil / Zakres : Oprogramowanie
POLECANE