Data dodania 7 listopada 2017 /

Siemens oferuje innowacyjne oprogramowanie HMI dla elastycznej implementacji w aplikacjach ze wszystkich branż przemysłu: od paneli Micro do paneli wielofunkcyjnych, SIMATIC WinCC flexible oferuje oprogramowanie dla wszystkich urządzeń SIMATIC HMI. Co więcej, projekty mogą być przeniesione i uruchomione na kilku urządzeniach HMI, bez potrzeby konwersji.

SIMATIC WinCC flexible cechuje maksymalna wydajność konfiguracji. Program posiada liczne biblioteki z preinstalowanymi obiektami oraz inteligentnymi narzędziami. Oprogramowanie runtime zapewnia również funkcje operatorskie oraz system raportowania. Funkcjonalność obu wersji programu: runtime oraz engineering, może zostać rozszerzona stosując dostępne opcje WinCC flexible.

 WinCC flexible – narzędzie projektowe

WinCC flexible jest oprogramowaniem dla urządzeń SIMATIC HMI, od najmniejszych Micro Paneli do komputerów PC. Istnieje możliwość przesłanie projektu na inna platformę HMI i uruchomienia, bez potrzeby konwersji.
SIMATIC WinCC flexible jest dostępny w różnych wariantach cenowych, w zależności od wybranej opcji, optymalnie dostosowanej do potrzeb klienta.
W WinCC flexible zawsze zapewniona jest kompatybilność z nowszymi wersjami oprogramowania. W celu polepszania aktualnej wersji programu, istnieje możliwość dokupienia powar-packów.

 WinCC flexible – Runtime

Urządzenia sterujące i monitorujące SIMATIC HMI są wyposażone w oprogramowanie runtime, różniące się funkcjonalnością w zależności od rodzaju sprzętu. Funkcjonalność runtime, może zostać rozszerzona korzystając z opcji dodatkowych. Niektóre z opcji są dostępne tylko dla paneli z określonej klasy i wyższej, inne są zintegrowane w pewnym stopniu. Jako niezależne oprogramowanie, SIMATIC WinCC flexible Runtime oferuje wszystkie opcje potrzebne do zadań HMI bazujących na PC:

Funkcjonalność podstawowego oprogramowania Runtime

 • administracja użytkowników oraz ochrona dostępu
 • interfejs użytkownika zgodny z Windows,
 • prezentacja procesu przy pomocy grafiki wektorowej, pól wej / wyj, wykresów, tabeli, przebiegów itd.
 • system logowania alarmów z klasami otwartych alarmów, potwierdzeniem oraz archiwizacją
 • system raportujący
 • dla funkcji użytkownika – Visual Basic Script

Funkcjonalność opcji dodatkowych Runtime

 • logowanie alarmów oraz wartości procesowych
 • zarządzanie recepturami
 • komunikacja OPC
 • koncepty Smart-Client-/Server
 • serwis oraz diagnostyka przez Internet
 • raportowania oraz śledzenie akcji operatora
 • diagnostyka procesu

 WinCC flexible – narzędzia opcjonalne

 Można uzyskać indywidualną funkcjonalność lub rozszerzenia pod kątem rynków wertykalnych do oprogramowania projektowego i runtime, w formie opcji WinCC flexible.
 •  WinCC flexible/ChangeControl

Korzystając z WinCC flexible Advanced, można użyć opcji WinCC flexible/ChangeControl, aby zarządzać wersjami danych konfiguracyjnych oraz aby śledzić zmiany w konfiguracji.

Opcje Runtime:

 • WinCC flexible/Archives

Archiwizacja wartości procesowych i wiadomości przez WinCC flexible/Archives służy do pozyskiwania i przetwarzania danych procesowych z instalacji przemysłowej / maszyny. Istnieje możliwość dokumentacji przebiegu procesu; sprawdzenie stopnia wykorzystania lub jakości produkcji; weryfikacji warunków powtarzalnych błędów.

 • WinCC flexible/Recepis

Opcja WinCC flexible/Recepis służy do zarządzania rekordami danych, które zawierają podłączone maszyny lub dane produkcyjne. Jest to szczególnie przydatne w kontekście produkcji w przemyśle spożywczym lub tworzyw sztucznych.

 • WinCC flexible/Audit

Podczas pracy, system zapisuje wszystkie istotne zmiany do zmiennych oraz wszelkie działania operatora zgodnie z zasadami Good Manufacturing Practice (GMP) jako Audit Trails i zapisuje je do pliku CSV. Istnieje możliwość dołączenia elektronicznego podpisu oraz komentarza w przypadku działań operatora.

 • SIMATIC Logon

SIMATIC Logon oferuje centralne zarządzanie użytkownikami oraz mechanizmy zintegrowane z Windows User management dostarczające zabezpieczenia na poziomie administratora, jak i użytkownika.

 • WinCC flexible/SmartAccess

WinCC flexible/SmartAccess udostępnia proste mechanizmy klient/serwer, budując w ten sposób podstawy dla innowacyjnych koncepcji HMI i automatyzacji zadań.

 • lokalne stacje operatorskie z dostępem do zmiennych w obrębie całego zakładu
 • rozwiązania lokalnych pomieszczeń sterowniczych z opcją centralnej archiwizacji, analizy oraz dalszego przetwarzania danych procesowych
 • WinCC flexible/SmartService

Można wykorzystać opcje WinCC flexible/SmartService do zdalnego sterowania, diagnostyki oraz koncepcji serwisowania.

 • Zdalne sterowanie stacją przez Internet, wliczając w to funkcje serwisowania i obsługi (ściąganie projektów, ściąganie/wysyłanie receptur).
 • Diagnozowanie stacji operatorskich używając gotowych do użycia funkcji diagnostycznych
 • WinCC flexible/OPC-Server

Używając opcji SIMATIC WinCC flexible/OPC-Server możesz komunikować się z każdą aplikacją OPC przez Ethernet.

 • WinCC flexible/ProAgent

SIMATIC WinCC flexible/ProAgent umożliwia precyzyjną diagnostykę procesu dla maszyn i instalacji. Wspiera on szybkie rozpoznawanie zakłóceń, co pozwala zaoszczędzić czas oraz pieniądze.

POLECANE