Data dodania 28 listopada 2018 /

ÖLFLEX® TRAIN 350 300V

Kabel wielożyłowy zgodnie z normą EN 50264-3-2 typ MM spełniający wysokie wymagania dla zastosowań kolejowych

Korzyści

• Dobra odporność chemiczna

• Odporny na działanie czynników mechanicznych w trudnych warunkach otoczenia

• Rozszerzony zakres temperatury

• Zmniejszone rozprzestrzenianie płomieni zwiększa stopień ochrony przed obrażeniami ciała i uszkodzeniami mienia w przypadku pożaru

Zakres zastosowania

• Do zastosowania w pojazdach kolejowych i autobusach, do instalacji i zastosowań nieruchomych z możliwością wystąpienia ograniczonego ruchu

• Odpowiednie do podłączania lamp, urządzeń grzejnych, aparatury rozdzielczej, skrzynek zaciskowych i zasilania

• Możliwość stosowania również w zaolejonych środowiskach i obszarach ze zwiększoną temperaturą otoczenia Cechy produktu

• Właściwości przeciwpożarowe zgodnie z EN/IEC: – bezhalogenowe zgodnie z EN 60754-1 – brak gazów korozyjnych zgodnie z EN 60754-2 – brak fl uoru zgodnie z EN 60684-2 – brak gazów toksycznych zgodnie z EN 50305 – niska gęstość dymu zgodnie z EN 61034-2 – niepodtrzymujący płomieni zgodnie z EN 60332-1-2 – brak rozprzestrzeniania się płomienia zgodnie z EN 60332-3-24 / EN 60332-3-25 / EN 50305

• Właściwości przeciwpożarowe zgodnie z NF: – toksyczność gazów zgodnie z NF X 70-100 – niska gęstość dymu zgodnie z NF X 10-702 – brak rozprzestrzenianie się płomienia zgodnie z NF C 32-070, Kat. C1 i C2 • Właściwości chemiczne: – olejoodporny zgodnie z normą EN 50264-3-2 – odporny na działanie paliw zgodnie z normą EN 50264-3-2 – kwasoodporny zgodnie z normą EN 50264-3-2 – odporny na działanie zasad zgodnie z normą EN 50264-3-2 – odporny na działanie ozonu zgodnie z normą EN 50264-3-2/EN 50305) Normy i aprobaty • EN 50264-3-2 typ MM • EN 45545-2 HL1, HL2, HL3 • NF F 16-101 Klasyfi kacja: C / F0 (rozprzestrzenianie płomieni/dymu)

Budowa produktu

• Cienkie, ocynowane druciki miedziane

• Izolacja: usieciowany wiązką elektronów związek polimerowy zgodnie z EN 109

• Kolor izolacji: czarny z białymi numerami

• Płaszcz zewnętrzny: związek polimerowy usieciowany wiązką elektronów EM 104

• Kolor płaszcza zewnętrznego: czarny

Kategoria : Produkty
Profil / Zakres : Sieci i komunikacja
Opcje : Przepływ
POLECANE