Data dodania 26 lipca 2017 /

W ostatnich latach znacznie wzrosły wymagania dotyczące redukcji zużycia energii w budynkach. Pociąga to za sobą potrzebę stosowania kompleksowych rozwiązań, obejmujących oprzęt i oprogramowanie do regulacji i sterowania układami HVAC.

Pojedyncze układy HVAC są ze sobą ściśle powiązane: technika grzewcza umożliwia zachowanie stałej, przyjemnej dla użytkowników temperatury pomieszczeń, a technika klimatyzacji zapewnia wymianę powietrza. Oczywiście znaczenie mają nie tylko temperatura i świeże powietrze; dopiero regulacja wilgotności powietrza zapewnia efektywną wydajność układów oraz odpowiedniego komfortu użytkowania. Istotą jest tu optymalizacja współdziałania wszystkich urządzeń oraz zużycie energii, uwzględniające zasady zrównoważonego rozwoju.

Efektywne sterowanie układami HVAC w zależności od potrzeb

Aby osiągnąć trwałą redukcję kosztów energii, niezbędna jest adekwatna do potrzeb, efektywna regulacja i sterowanie urządzeniami HVAC: dzięki temu zarówno użytkownik, jak i właściciel mogą mieć realny wpływ na zużycie energii, na przykład poprzez wyłączanie urządzeń, które nie są aktualnie używane lub dopasowanie temperatury pomieszczeń i czasów pracy do rzeczywistych czasów użytkowania. Możliwość automatycznego sterowania ogrzewaniem i wentylacją podnosi komfort przebywania w budynku i poprawia klimat oraz ogranicza koszty eksploatacji i zmniejsza zużycie energii.

Dla programisty: makra do projektowania HVAC przy pomocy oprogramowania TRIC

W przypadku, gdy typowy system HVAC nie jest tworzony zgodnie z indywidualnymi wytycznymi inwestora, lecz musi bazować na gotowych rozwiązaniach, warto zapewnić sobie niezawodność stosując komponenty, które są ze sobą kompatybilne, a ich wzajemne oddziaływanie zostało przez producenta przetestowane. W efekcie powstają gotowe wykazy parametrów technicznych oraz specyfikacje elementów, oprzewodowania i punktów danych, które można wykorzystać także przy tworzeniu ofert. Oprogramowanie TRIC dostarcza także teksty do przetargów dotyczących usług standardu GAEB (Gemeinsamer Ausschluß Elektronik im Bauwesen).

Nowe makra systemowe HVAC

  • makra HVAC do oprogramowania TRIC (dostępne wkrótce)
  • makro wymiennika ciepła
  • makra kotła
  • makra obwodu grzewczego
  • makra dla przygotowania ciepłej wody użytkowej
  • makra wentylacji
  • makra systemowe HVAC do pobrania

POLECANE