Data dodania 20 marca 2020 /

Motion Perfect v4.4 poprawia komfort programowania dla  kontrolerów ruchu serii MC4 oraz wyższych. Zawiera ulepszenia, dzięki którym konfiguracja, diagnostyka, uruchomienie i korzystanie z kontrolerów ruchu Trio Motion stały się  jeszcze prostsze. Zapewnia łatwy do zrozumienia interfejs oparty na systemie Windows – służący do szybkiego tworzenia aplikacji, konfiguracji kontrolera, monitorowaniu jego funkcji oraz parametrów ruchu.

 

Nowe narzędzie do wizualizacji 3D pozwala na symulację ruchu stworzonego w zewnętrznym oprogramowaniu modelu 3D maszyny, który może zostać zsynchronizowany z programem kontrolera.

 

Nowości:

– Wsparcie dla pakietów programów – pakiety mogą być przygotowane poza projektem i dołączone do niego w razie potrzeby. W skład pakietów wchodzą zaawansowane operacje, które mogą być przydatne w wielu aplikacjach, mogą również zostać zaszyfrowane oraz zabezpieczone hasłem w celu ochrony własności intelektualnej.

– Szablony projektów – standardowe szablony będą aktualizowane online.

– Programy robotów oraz projekty robotyczne użytkowników

– Edytor definicji robotów

– Zaktualizowany pakiet i szablony TPS

– Grupowanie programów

– Nowe tryby XYZD i XYZUVW dla oscyloskopu

 

 

Cechy:

 

Tryb wyświetlania 3D w oscyloskopie – pomagający w wizualizacji ścieżek XYZ.

 

Narzędzie do wizualizacji modeli 3D maszyn  – możliwość symulacji działania programu wraz z wizualizacją modelu 3D urządzenia stworzonego w zewnętrznym oprogramowaniu.

 

Intuicyjne tryby połączenia – MPv4 może łączyć się z kontrolerami ruchu serii MC4 lub wyższej w trzech trybach: bezpośrednim (Direct), narzędziowym (Tool) i synchronicznym (Synchronous) co umożliwia połączenie na poziomie który jest odpowiedni dla potrzebnych operacji.

 

Obsługa EtherCAT – możliwość przeglądania i kontroli stanu sieci, statusu poszczególnych napędów, odczytywania i ustawiania obiektów CoE w kontrolowanych napędach.

 

Obsługa napędów Panasonic RTEX -interfejs użytkownika obsługuje dużą liczbę napędów z większą responsywnością i nowym procesem generowania plików STARTUP w celu poprawy użyteczności.

 

Widok drzewka kontrolera ruchu oraz projektu – wszystkie informacje o kontrolerze i projekcie w jednym miejscu, dzięki przyjaznemu oraz  intuicyjnemu dedykowanemu okienku.

 

Dokowanie okien – daje użytkownikowi możliwość jeszcze większej elastyczności w konfiguracji graficznego interfejsu Motion Perfect.

 

Edytor programu – Edytor TrioBASIC występuję w układzie z zakładkami dla poszczególnych otworzonych programów i zawiera ulepszoną obsługę punktów przerwań, zawijanie części programu, automatyczne komentowanie i sprawdzanie zakresu.

Wsparcie dla IEC 61131-3 – Edytor  może zostać użyty do tworzenia oraz edycji programów w językach opisanych w normie IEC 61131-3 tj. schemat drabinkowy (LD), schemat bloków funkcyjnych (FBD), sekwencyjna karta funkcji (SFC), tekst strukturalny (ST), lista instrukcji (IL).

 

Ulepszone wyświetlanie parametrów osi – możliwość wyboru, które grupy parametrów mają być wyświetlane oraz które parametry mają być wyświetlane w stale aktualizowanym oknie.

 

Ulepszone przeglądarki danych – przeglądarki VR i TABELI można ustawić tak, aby wyświetlały nieciągłe zakresy danych, a włączenie automatycznej aktualizacji zapewni wyświetlanie wartości na żywo.

 

Synchronizacja RTC –  możliwość wyświetlania zawartości zegara czasu rzeczywistego sterownika ruchu (jeśli jest zainstalowany) oraz jego synchronizacji z zegarem komputera za pomocą jednego przycisku.

 

Nowe okna dialogowe – podczas łączenia z kontrolerem ruchu pokazuje się nam zupełnie nowy zestaw okien, który poprowadzi nas przez proces synchronizacji projektu sterownika z kopią na komputerze.

 

Obsługa wielu kontrolerów – widoczność dowolnej liczby kontrolerów powiązanych z jedną instancją programu Motion Perfect v4.

 

Oscyloskop – zwiększone zakresy i listy parametrów umożliwiają przechwytywanie większej liczby danych do analizy. Tryb wyświetlania X/Y pozwala na weryfikację ruchów interpolowanych w przestrzeni 2D. Możliwość wyświetlania na oscyloskopie punktów z tabeli w celu sprawdzenia profili CAM.

 

 

 

Kategoria : Produkty
Profil / Zakres : Oprogramowanie
Opcje : NOWOŚĆ!
TAGS
Multiprojekt Automatyka Sp. z o.o.
POLECANE