Data dodania 20 sierpnia 2020 /

Zagadnienie monitorowanie realizacji produkcji, w tym monitorowania maszyn w kontekście OEE poruszaliśmy już kilkukrotnie.

Dziś skupimy się bardzo wąskim obszarze produkcji i grupie maszyn – czyli na monitorowaniu produkcji na maszynach CNC (Computerized Numerical Control).
Zagadnienie z jednej strony proste – bo większość systemów monitoruje aktywny czas pracy maszyny – zazwyczaj wrzeciona. Z drugiej zaś  – pełne uchwycenie wszystkich istotnych aspektów procesowych, zdarzeń i rzetelne wykazanie wskaźników (i przyczyn strat) wymaga zarówno wiedzy o maszynie, sposobie jej pracy, jak też odpowiednim systemie informatycznym do realizacji zadań jej monitorowania.

Artykuł kierowany jest dla specjalistów zarządzających produkcją: Mistrzów, Kierowników i Dyrektorów, którzy rozumieją potrzebę (a w naszej opinii konieczność) monitorowania produkcji w celu efektywnego zarządzania.

Pracę każdego zaawansowanego urządzenia tak i maszyny CNC możemy kontrolować albo cyfrowo komunikując się bezpośrednio sterownikiem PLC, albo korzystając z dostępnych sygnałów I/O na maszynie i kart akwizycji danych MDC.

Pierwszy z mechanizmów (należy o nim wspomnieć w dobie wszechobecnej cyfryzacji) to pobranie danych ze sterownika PLC (bezpośrednio albo pośrednio) jest relatywnie prosty do wdrożenia oraz uruchomienia kupując taki system bezpośrednio od dostawcy urządzania – wraz z instalacją i konfiguracją. Jeśli jest taka możliwość – to rekomendujemy taki właśnie sposób działań w zakresie monitorowania maszyn CNC. Pamiętać należy, iż zazwyczaj taki system jest zamknięty – a jego konfiguracja czy integracja z systemami zewnętrznymi – ściśle określona. Co więcej – są to systemy monitorujące pracę maszyny – a nie systemy realizacji produkcji. Rozwiązania do tanich nie należą, szczególnie, gdy chcemy dokupić je jako dodatkowe. Problemem w tym rozwiązaniu jest również fakt różnego sterowania różnych maszyn znajdujących się na hali.

Drugi z mechanizmów polega na monitorowaniu dostępnych sygnałów I/O pracy maszyny CNC (lub wystawianych dodatkowo na określonych wyjściach sterownika za pomocą dodatkowego G-kodu w programie sterującym). Poniżej przedstawiamy przykładowe, zrealizowane przez nas wdrożenie systemu GOLEM MES OEE (w szczegółach odsyłamy do innych naszych artykułów) oraz zrealizowane wymagania i korzyści biznesowe monitorowania produkcji.

Przyjmijmy, że maszyna pracuje w półautomacie: za całkowitą wydajność procesu produkcyjnego odpowiada zarówno szybkość realizacji procesów obróbczych maszyny CNC (które możemy przyspieszać lub zwalniać programowo) jak i skuteczne działanie Operatora (oraz procesów pomocniczych: UR, logistyki etc.).

Realizowane przez nas wdrożenie systemu GOLEM MES OEE do monitorowania produkcji CNC umożliwia:

 • inspekcję każdego cyklu maszynowego pracy: datę i godzinę rozpoczęcia, zakończenia, czas trwania cyklu, odchyłkę od normatywu dla każdego cyklu;
 • pomiar i monitorowanie czasu efektywnej pracy maszyny CNC;
 • pomiar i monitorowanie czasu oczekiwania na podjęcie działań Operatora (zakończenie cyklu maszynowego i oczekiwanie na przezbrojenia);
 • pomiar i monitorowanie czasu wymiany komponentu/czyszczenia maszyny etc. realizowanego przez Operatora;
 • pomiar czasów przygotowawczo-zakończeniowych takich jak przezbrojenie maszyny czy ustawienie procesu;
 • zliczanie ilości wyrobów dobrych;
 • monitorowanie, czy maszyna pracuje pod obciążeniem czy też na biegu jałowym;
 • automatycznie monitorowanie innych zdarzeń wpływających na efektywność, pobranych w formie sygnałów/zdarzeń bezpośrednio z maszyny;
 • automatyczny pomiar live wskaźnika OEE;
 • możliwość raportowania powstających w procesie braków wraz z podaniem ich przyczyn (kategorie braków);
 • możliwość raportowania przyczyny awarii maszyny wraz z podaniem ich powodu;
 • możliwość raportowania przyczyn postoju maszyny (niezwiązanych bezpośrednio z jej pracą i dostępnością);
 • możliwość raportowania bezpośrednio przy maszynie zmierzonych parametrów jakościowych;
 • system zarówno monitorowania efektywności pracy maszyny jaki system realizacji produkcji;
 • zarządzać zleceniami i postępami realizacji produkcji z poziomu systemu MS Excel lub ERP – Integratory firmy ABIT do systemów MES: Excel2GOLEM i ERP2GOLEM.

Zapraszamy zainteresowanych Klientów monitorowaniem maszyn CNC do bezpośredniego kontaktu.

POLECANE