Data dodania 31 lipca 2017 /

Optymalny system sterowania

WAGO-I/O-SYSTEM spełnia wszystkie wymogi stawiane obecnie systemom rozproszonego sterowania. Dzięki swojej modularnej strukturze pozwala na tworzenie dowolnych aplikacji, współpracujących z różnymi protokołami.

System przystosowany do wymogów użytkownika

  • Moduły z odłączalnym oprzewodowaniem (seria 753)
  • Zróżnicowana liczba kanałów: 1, 2, 4 lub 8 lub 16 kanałów w jednym module I/O
  • Niezależność od typu sieci obiektowej: interfejsy i sterowniki sieciowe do najczęściej stosowanych protokołów sieci obiektowej i standardów przemysłowych ETHERNET
  • Bezpieczna inwestycja: niezależna od typu sieci budowa węzła umożliwia bezproblemową zmianę sieci bez konieczności wymiany modułów I/O
  • Czytelne oznaczanie: dzięki podstawkom oznacznika grupowego w różnych kolorach i oznacznikach WSB przy każdym zacisku
  • Skalowalne rozwiązania: dzięki interfejsom standardowym i ECO, programowalnym sterownikom sieciowym, po PFC200 włącznie
  • Wydajność: PLC do sterowania rozproszonego zgodnie z IEC 61131-3
  • Duża elastyczność: możliwości zestawiania w jednym węźle modułów dwustanowych/analogowych wejść i wyjść oraz modułów specjalnych, pracujących na różnych potencjałach, o różnej wydajności i rodzajach sygnałów
  • Niezawodność: aprobaty dla zastosowań modułów WAGO-I/O-SYSTEM w automatyce przemysłowej, budynkowej, technice procesowej, przemyśle stoczniowym oraz wydobyciu, przeładunku i przetwórstwie w portach gazu i ropy naftowej – także w trudnych warunkach środowiskowych
  • Automatyczne połączenie: zostaje zapewnione dla magistrali systemowej i obiektowej już podczas zestawiania modułów w węźle

MODUŁY:

POLECANE