Data dodania 25 maja 2018 / 464

Targi Techniki Świetlnej LUMENexpo to nowy, innowacyjny projekt, który zorganizowany zostanie w Centrum Targowo-Konferencyjnym Expo Silesia w Sosnowcu, w dniach 4-5 grudnia 2018 roku.

Celem organizacji wydarzenia poświęconego technice świetlnej jest przede wszystkim integracja branży, a także możliwość wymiany informacji na temat trendów oświetleniowych i elektrotechnicznych, nowoczesnych technologii, nowości produktowych oraz rozwiązań technicznych.

Oferta firm obejmować będzie głównie oświetlenie przemysłowe i uliczne oraz wszelkiego rodzaju lampy i związane z nimi akcesoria. Wystawcy zaprezentują również produkty z zakresu technologii LED, instalacji i sprzętu elektrycznego, układów zasilania, sterowania  oraz źródeł światła. Targi zostaną wzbogacone konferencjami, wykładami oraz pokazami. Wydarzenie skierowane będzie również do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, zajmujących się eksploatacją urządzeń oświetlenia drogowego, ale także iluminacją różnego rodzaju obiektów.

Targi LUMENexpo będą spotkaniem o charakterze biznesowym, skierowanym do profesjonalistów. Do odwiedzenia targów zostanie zaproszona kadra zarządzająca zakładami przemysłowymi, halami, magazynami, centrami logistycznymi, a także służby utrzymania ruchu w zakładach przemysłowych, przedstawiciele władz samorządowych i zakładów energetycznych, inżynierowie elektrycy, inspektorzy nadzoru, instalatorzy, inwestorzy i architekci.

Aglomeracja Śląska to niewątpliwie największy rynek przemysłowy w Polsce. Zlokalizowanie Targów Techniki Świetlnej LUMENexpo w jego centrum to nasz niepodważalny atut. To właśnie tu, na południu kraju, znajdują się odbiorcy targów. Liderzy rynku przemysłowego posiadają na tym terenie swoje kluczowe zakłady produkcyjne. Kolejną zaletą organizacji targów w Aglomeracji Śląskiej jest fakt jej dynamicznego rozwoju. Powstające nowe drogi, osiedla mieszkaniowe, modernizacja miast – to wszystko potrzebuje oświetlenia. Ogromna ilość inwestorów w woj. śląskim oraz duży potencjał rozwojowy regionu na pewno przyczynią się do owocnych spotkań biznesowych podczas premierowych targów LUMENexpo 2018 w Sosnowcu.

Zakres tematyczny targów LUMENexpo:

 • oświetlenie wewnętrzne (w zakładach przemysłowych, halach, sklepach, magazynach, centrach logistycznych itp.)
 • oświetlenie terenów zewnętrznych (miasta, parki, osiedla mieszkaniowe, itp.)
 • oświetlenie drogowe i uliczne
 • oświetlenie architektoniczne, iluminacje obiektów
 • oświetlenie techniczne, awaryjne i ewakuacyjne
 • oprawy oświetleniowe i techniczne
 • lampy wszelkiego rodzaju, akcesoria, reflektory
 • kable, przewody, przepusty, izolacje, przełączniki, gniazda
 • specjalistyczny sprzęt i instalacje elektryczne
 • systemy ochrony i aparatury zabezpieczającej, łączeniowej i rozłączeniowej
 • odnawialne źródła energii
 • pojazdy elektryczne
 • urządzenia rozdziału energii elektrycznej
 • źródła światła i układy zasilania
 • systemy sterujące, pomiarowe
 • projektowanie
 • systemy inteligentnego budynku
 • automatyka budynkowa
 • prawo budowlane

AGENDA:

PIERWSZY DZIEŃ – 4 grudnia 2018 (wtorek) 
9:00 Otwarcie targów dla Zwiedzających

9:00- 11:00 Informacje nt. wymagań prawnych dla wyrobów elektrotechnicznych i sprzętu oświetleniowego (przepisy UE: m.in. Dyrektywa LVD, EMC, RoHS, rozporządzenia; przepisy krajowe;  normy zharmonizowane) – stoisko „ZETOM” Katowice

11:00 Uroczyste otwarcie targów

11:20- 12:50 KONFERENCJA pt.: “JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO DLA WYROBÓW ELEKTROTECHNICZNYCH I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO”, sesja I,organizatorzy: „ZETOM” Katowice, Expo Silesia, sala konferencyjna nr 4

11:20 Otwarcie konferencji, „Zetom” Katowice, Expo Silesia

11:20 RoHS, Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach Zakład Chemii Analitycznej

11:30 Odpowiedzialność za wyrób oraz systemy oceny jego zgodności w ramach dyrektyw nowego podejścia – oznakowanie CE, „ZETOM” Katowice

12:00 Rewitalizacja  istniejących systemów oświetleniowych (wewnętrznych i zewnętrznych) na LED z zastosowaniem systemów sterowania w sytuacji, kiedy nie ma magistrali DALI, Fagerhult Sp. z o.o.

12:30 Zagrożenia fotobiologiczne opraw oświetleniowych, „ZETOM” Katowice

12:50 Zamknięcie sesji I konferencji, „ZETOM” Katowice

13:00- 15:50  KONFERENCJA pt.: “JAKOŚĆ OŚWIETLENIA”, organizatorzy: Zarząd Główny SEP i Biuro Badawcze ds. Jakości SEP, Expo Silesia, sala konferencyjna nr 4

13:00 Wprowadzenie, Jacek Nowicki, Sekretarz Generalny SEP, Expo Silesia

13:10 Prezentacja 1: Rodzaje i korzyści z dobrowolnej certyfikacji wyrobów w branży oświetleniowej, Marcin Ocioszyński – Dyrektor BBJ SEP. Prezentacja ma na celu omówienie rodzajów certyfikacji wg. normy PN-EN ISO/IEC 17067 oraz korzyści wynikających z danego typu certyfikacji dla wszystkich stron rynku : producentów i importerów, odbiorców i użytkowników końcowych orza organów władzy i samorządów. W szczególności omówiona będzie certyfikacja typu 5 na znak ENEC i ENEC PLUS wydawany przez sygnatariuszy porozumienia ENEC w ramach międzynarodowej organizacji ETICS – European Electrical Products Certification Association  www.etics.org

13:30 Prezentacja 2: Norma EN 60598-1:2015 oraz jej zmiana A1:2018 – co dodała a co zmieniła w wymaganiach, BBJ SEP. Prezentacja ma na celu przedstawienie najważniejszych zmian, które wprowadzone zostały w normie EN 60598-1:2015 dot. opraw oświetleniowych tj. wprowadzenie nowego podziału źródeł światła, dodanie wymagań dla zagrożenia światłem niebieskim (fotobiologia), zmiana wymagań w zakresie zagrożenia przed porażeniem prądem elektrycznym czy izolacji między poszczególnymi obwodami oprawy. Dodatkowo przedstawione zostaną najważniejsze zmiany, które wprowadza zmiana A1 do w/w normy tj. EN 60598-1:2015/A1:2018, tj. Aneks ZZ dotyczący relacji między wymaganiami dyrektywy LVD a poszczególnymi działami normy.

13:50 Panel dyskusyjny z udziałem zaproszonych Gości – specjalistów ze świata przemysłowego i akademickiego. Prowadzący panel –  Jacek Nowicki, Sekretarz Generalny SEP

14:50 Prezentacje firm

15:50 Zamknięcie konferencji

16:00 Zamknięcie pierwszego dnia targów

DRUGI DZIEŃ – 5 grudnia 2018 (środa)

9:00 Otwarcie targów dla Zwiedzających

9:00- 15:00 Informacje nt. wymagań prawnych dla wyrobów elektrotechnicznych i sprzętu oświetleniowego (przepisy UE: m.in. Dyrektywa LVD, EMC, RoHS, rozporządzenia; przepisy krajowe;  normy zharmonizowane) – stoisko „ZETOM” Katowice

10:00- 12:30  KONFERENCJA pt.: “JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO DLA WYROBÓW ELEKTROTECHNICZNYCH I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO”, sesja II, organizatorzy: „ZETOM” Katowice, Expo Silesia, sala konferencyjna nr 4

10:00 Projekt oświetlenia w aspekcie praktycznej techniki świetlnej i estetycznej architektury światła – studium przypadku, „ZETOM” Katowice

10:30 Dynamiczny system oświetlenia awaryjnego, Hybryd sp. z o.o.

11:00 Autonomiczny system sterowania oprawami Spectrum, Wojnarowscy Sp. z o.o.

11:30 Bezpieczeństwo i higiena pracy w branży elektrotechnicznej, Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, Katedra Inżynierii Produkcji

11:45 Elektromobilność, „ZETOM” Katowice

12:00 Dyskusja

12:30 Zamknięcie sesji II konferencji, „ZETOM” Katowice

10:00 – 12:00 Prezentacja pt.: „ANALIZA ASPEKTÓW TERMICZNYCH ORAZ NIEZAWODNOŚCIOWYCH NA PRZYKŁADZIE OPRAW ZE ŹRÓDŁAMI LED DO OŚWIETLENIA MIEJSCA PRACY”, organizator: firma Teknosystem Sp. z o.o., sala konferencyjna nr 3

15:00 Zamknięcie drugiego dnia targów

Uwaga:
Program z dnia 19.09.2018. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w programie.

Kategoria : Wydarzenia
Lokalizacja : Śląskie
Start : 04.12.2018
Czas trwania : 2

Strona WWW :
www.lumenexpo.pl
iAutomatyka.pl
POLECANE
Wydarzenia