Data dodania 4 września 2017 /

Łączniki krańcowe są elementami powszechnie wykorzystywanymi w urządzeniach i maszynach, gdzie wymagana jest informacja dla układu sterującego o położeniu elementu ruchomego, którym może być np. ramię suwnicy drzwi rozdzielnicy. Wymienne głowice napędowe z tworzywa lub metalu czynią z oferowanego łącznika krańcowego bardzo elastyczne narzędzie.

Firma Eaton Electric ma w swojej ofercie łączniki:

 ELEKTRONICZNE:

Dla wielu maszyn i urządzeń łączniki krańcowe są niezbędnym wyposażeniem tak aby zachować połączenie pomiędzy urządzeniem i układem sterującym.
Łącznik LSE-Titan posiada nastawialny punkt zadziałania, który może być wielokrotnie nastawiany w zależności od aktualnych potrzeb. Dwa szybkie i bezodbiciowe styki typu PNP mogą pracować z dużą częstotliwością (do 6000 operacji / godz.). Są odporne na przeciążenia i zwarcia oraz są wyposażone w mechanizm szybkiej zmiany stanu. Dzięki temu uzyskuje się precyzyjny i powtarzalny punkt zadziałania w zakresie 0,5 do 5mm (fabrycznie=3mm). Nastawę można zwiększać z krokiem 0,04 mm. Zapewnia to precyzyjną nastawę punktu zadziałania.

Łączniki LSE są wyposażone w 2 styki zwierne lub 1 rozwierny i 1 zwierny. Napięcie zasilanie jest z przedziału 12-30VDC.

 MECHANICZNE – LS-Titan:

Budowa

Łączniki LS-Titan posiadają w standardzie stopień ochrony IP66. Dostępne są wykonania łączników (rysunek poniżej) w obudowie z tworzywa jak również z metalu (do pracy w trudnych warunkach przemysłowych), podobnie jak głowice napędowe, które również dostępne są w wersji metalowej lub z tworzywa.


Łączniki te posiadają bezodbiciowe styki, standardowo łączniki są wyposażone w sprężynowe zaciski. Różnego rodzaju głowice obrotowe mogą być przestawiane 4x90o (rysunek poniżej) tak aby dopasować do kierunku najazdu elementu

Co więcej, dzięki łącznikowi mocującemu możliwe jest połączenie elementów wykonawczych takich jak przyciski, przełączniki czy przyciski bezpieczeństwa z dobrze znanej serii aparatury łączącej RMQ-Titan (Rys. 3). Tak zestawiony układ zachowuje wysoki stopień ochrony co najmniej IP66.

 

 BEZPIECZEŃSTWA:

Pewność działania

Elementy bezpieczeństwa pewnie monitorują pozycje klap ochronnych, drzwi ochronnych itp. dzięki specjalnie kodowanym kluczom sterowniczym. Wyposażone w dwuprzerwowe styki mogą być wykorzystane w redundantnych obwodach bezpieczeństwa.
Dzięki wymuszonemu otwarciu styków zgodnie z IEC/EN 60 947-5-1 jest zapewniona pewność działania. Łącznik może być również wykorzystywany do współpracy z układami elektronicznymi, PLC zgodnie z IEC/EN 61 131-2.
Głowica łącznika jest obrotowa 4 x 90 stopni. Łączniki posiadają stopień ochrony IP 65.

**Uwaga:
Jakiekolwiek nieautoryzowane zmiany w oryginalnych aparatach jest zabronione i prowadzi do utraty stosownych certyfikatów.


AT 4-ZB i AT 0-ZB

Łączniki krańcowe bezpieczeństwa do klap, drzwi AT 0-ZB oraz AT 4-ZB mogą być wykorzystywane przy jakichkolwiek przy zabezpieczaniu otwierania osłon, klap itd. Jeżeli dana osłona zostanie otwarta nastąpi przekazanie informacji do układów sterujących i wyłączenie zasilania a tym samym zlikwidowanie zagrożenia personelu.

Cechy AT 4-ZB:

  • Głowica może być obrotowa
  • Montaż w pozycji pionowej lub poziomej
  • Dostępne 3 wielkości łącznika
  • Zgodny z normą EN 1088

Cechy AT 0-ZB:

  • Pięć kierunków najazdu klucz sterowniczego – również z góry
  • Zgodny z normą EN 1088

AT 0-ZBZ- Dodatkowe zabezpieczenie ludzi i procesu 

 Łączniki AT 0-ZBZ dzielą się na dwa główne tryby pracy: blokowanie otwarcia drzwi poprzez sprężynę oraz elektromagnetycznie. Przy blokadzie elektromagnetycznej (zasada prądu roboczego) osłona zabezpieczająca jest zablokowana przy podaniu napięcia roboczego – osłona może być zdjęta przy np. awarii napięcia zasilającego. W drugim przypadku przy blokadzie sprężyną (zasada prądu spoczynkowego) podanie napięcia roboczego powoduje odblokowanie zamka i zwolnienie klucza – co oznacza że osłona jest zabezpieczona przed otwarciem nawet w przypadku zaniku zasilania. Oczywiście w sytuacji awaryjnej można odryglować łącznik krańcowy przez specjalny mechanizm odryglowujący.

Cechy AT 0-ZBZ:

  • Dowolna pozycja montażu
  • Obrotowa głowica 4 x 90 stopni
  • 6 różnych kształtów kluczy sterowniczych

ATR/TS, ATR/TK- Do klap, drzwi :

Bezpieczeństwo personelu pracującego w halach produkcyjnych musi być zapewniona cały czas. Drzwi bezpieczeństwa, różnego rodzaju klapy które nie pozwalają wejść w strefę niebezpieczną dla zdrowia czy życia są monitorowane poprzez łączniki bezpieczeństwa. Jak tylko osoba niepowołana spróbuje otworzyć drzwi, łączniki ATR/TS/TK natychmiast odłączą napięcie od maszyny czy instalacji. Otwarcie drzwi jest już wykrywane przy kącie 5 stopni.

Pewna ochrona z łącznikami bezpieczeństwa instalowanymi na zawiasch drzwi.
Jeżeli chcemy absolutnie wykluczyć próby nieautoryzowanego dostępu do niebezpiecznych obszarów łączniki ATR/TS i ATR/TK spełnią Państwa wymagania.

Uniwersalne w każdych warunkach.
Są dostępne dwie wersja łączników w obudowie szerokiej i wąskiej zgodnie z EN 50 047. Głowice mogą być obracane 4 x 90 stopni.

 

 

Kategoria : Produkty
Profil / Zakres : Aparatura pomiarowa
Opcje : Bezpieczeństwo
POLECANE