Data dodania 23 stycznia 2018 / 298

Program AutoCAD jest podstawowym środowiskiem do projektowania i tworzenia dokumentacji. Wykorzystywany jest w wielu branżach: architektura, budownictwo, infrastruktura, rozrywka, mechanika, meblarstwo, instalacje. Podczas kursu zapoznasz się jak efektownie korzystać z dostępnych narzędzi AutoCAD. Kamil Przybyliński wprowadzi Cię w świat AutoCADA na podstawie podstawowych zagadnień, poleceń, opcji programu oraz wykorzystania funkcji w codziennej praktyce projektowej. Umiejętności zdobyte w kursie wyposażą Ciebie w poziom średnio zaawansowany.

Przejdź do kursu online

Podczas kursu poznasz:

 • zmodernizowany interfejs programu i jego funkcje
 • tworzenia nowych rysunków złożonych i mniej złożonych
 • dokonywania edycji nowych rysunków
 • pracę na wielu rysunkach jednocześnie
 • nanosić wymiary oraz opisy na rysunku
 • zarządzania warstwami i blokami
 • wykorzystania narzędzi tj.: Elipsa, Wiele punktów, Regiony, Chmura wersji
 • przygotowywać projekty do wydruku

Spis treści:

Wstęp

 1. O kursie
 2. Rozpoczęcie pracy z programem

Interakcja z programem

 1. Tworzenie nowego pliku
 2. Zapisywanie plików
 3. Otwieranie zapisanych plików
 4. Przełączanie między oknami i zamykanie plików

Poruszanie się po rysunku

 1. Dostosowanie interfejsu
 2. Układ współrzędnych
 3. Jednostki w programie AutoCAD

Techniki rysunkowe

 1. Rysowanie z wykorzystaniem współrzędnych względnych i bezwzględnych
 2. Rysowanie z wykorzystaniem trybu ortogonalnego i śledzenia biegunowego
 3. Rysowanie z wykorzystaniem wprowadzania dynamicznego

Podstawowe narzędzia panelu rysuj

 1. Linia
 2. Polilinia
 3. Okrąg

Punkty lokalizacji i śledzenie lokalizacji

 1. Tryby lokalizacji względem obiektów
 2. Śledzenie lokalizacji względem obiektów

Zaawansowane narzędzia panelu rysuj

 1. Okrąg – ciąg dalszy
 2. Prostokąt
 3. Wielobok
 4. Elipsa
 5. Linia konstrukcyjna i półprosta
 6. Wiele punktów
 7. Dopasowanie do splajnu i wierzchołek sterujący splajnu
 8. Regiony
 9. Chmurka wersji
 10. Przykryj
 11. Pierścień
 12. Kreskowanie

Wybieranie obiektów

 1. Wybieranie obiektów

Podstawowe narzędzia panelu zmień

 1. Przesuń
 2. Kopiuj
 3. Kopiowanie między rysunkami
 4. Obróć
 5. Lustro
 6. Rozciągnij
 7. Skala
 8. Przedłuż

Uchwyty

 1. Uchwyty

Konfigurowanie skrótów i przycisków myszy

 1. Konfiguracja skrótów klawiaturowych
 2. Konfiguracja prawego przycisku myszy

Cena : 69 PLN
Kategoria : ·Kursy Online
Opcje : Płatne
iAutomatyka.pl
POLECANE
Wydarzenia