Data dodania 16 stycznia 2018 / 5231

Poniższy kurs regulacji PID został stworzony przez Marka Goneta w wirtualnym laboratorium automatyki.

SPIS TREŚCI

WSTĘP.
1. Wstęp

BUDUJEMY LABORATORIUM
2. Instalacja programu Scilab
3. Pobranie plików ze schematami blokowymi
4. Krótko o Scilabie
5. Krótko o Xcosie

PODSTAWOWE CZŁONY DYNAMICZNE
6. Człon proporcjonalny
7. Człon inercyjny
8. Człon całkujący
9. Człon różniczkujący
10. Człon dwuinercyjny
11. Człon oscylacyjny
12. Człon całkujący z inercją
13. Człon różniczkujący z inercją
14. Człon opóźniający i transmitancja zastępcza

TROCHĘ MATEMATYKI
15. Różniczkowanie
16. Całkowanie
17. Równania różniczkowe
18. Rachunek operatorowy

OGÓLNIE O REGULACJI
19. Więcej o transmitancji i łączenie bloków
20. Jak działa sprzężenie zwrotne?
21. Niestabilność, czyli jak powstają drgania
22. Kryterium stabilności Nyquista
23. Kryterium stabilności Hurwitza
24. Regulacja dwupołożeniowa
25. Regulacja ciągła

CRÉME DE LA CRÉME CZYLI REGULACJA CIĄGŁA PID
26. Regulacja P
27. Regulacja PD
28. Regulacja I
29. Regulacja PI
30. Regulacja PID
31. Dobór nastaw regulatorów

JESZCZE TO MUSISZ WIEDZIEĆ
32. Analiza zakłóceń
33. Struktury układów regulacji
34. Wpływ nieliniowości na regulację

iAutomatyka.pl
POLECANE
Wydarzenia