Data dodania 30 stycznia 2018 / 287

Kurs powstał dla ludzi którzy chcą wzbogacić swoją wiedzę z Androidem. W kursie znajdziemy gotowe wskazówki na tworzenie bogatych, funkcjonalnych i nowoczesnych aplikacji. Po kursie bez wstydu opublikujesz swoje aplikacje w sklepie Google play. Autor kursu pokazuje masę przykładów, które mogą sprawiać Tobie trudność podczas programowania np. wykorzystanie baz danych, użycie połączeń sieciowych, czy tworzenie elementów interfejsu bądź budowa formularzy.

Przejdź do kursu online

W kursie wykonasz 3 następujące projekty:

 • grę typu quiz
 • rozbudowaną książkę adresową
 • aplikację do obliczeń matematycznych

Autor kursu również porusza bardzo ważne kwestie oraz techniki:

 • wbudowane klay
 • SQLite
 • Fragments
 • Toast, Alert, Snackbar
 • Floating Action Button
 • ContentResolver oraz ContentProvider
 • Animacje
 • Logi

Środowisko w którym odbywa się kurs to Android Studio. Aby praktycznie wykorzystać kurs należy posiadać wiedzę z zakresu języka JAVA oraz tworzenia aplikacji na platformę Android.

Spis treści:

Wprowadzenie
 1. Wstęp
 2. Jak korzystać z materiałów dołączonych do kursu?
 3. Dla kogo jest ten kurs?
 4. Co nam będzie potrzebne do pracy?
 5. Rozgrzewka – utworzenie pierwszego projektu w Android Studio
 6. Rozgrzewka – tworzenie rozkładu aplikacji Factorial
 7. Rozgrzewka – tworzenie logiki aplikacji Factorial
 8. Zadanie
 9. Odpowiedź część 1
 10. Odpowiedź część 2
 11. Jak korzystać z dokumentacji platformy Android?
Tworzenie aplikacji – quiz z flagami państw Świata
 1. Prezentacja i omówienie aplikacji
 2. Utworzenie projektu
 3. Dodanie ikony, dostosowanie i konfiguracja projektu
 4. Folder assets oraz zasoby łańcuchów, tablic i kolorów
 5. Menu, animacje i preferencje
 6. Projektowanie graficznego interfejsu użytkownika – część 1
 7. Projektowanie graficznego interfejsu użytkownika – część 2
 8. Praca nad klasą MainActivity – część 1
 9. Praca nad klasą MainActivity – część 2
 10. Praca nad klasą MainActivityFragment – część 1
 11. Praca nad klasą MainActivityFragment – część 2
 12. Praca nad klasą MainActivityFragment – część 3
 13. Praca nad klasą MainActivityFragment – część 4
 14. Praca nad klasą MainActivityFragment – część 5
 15. Praca nad klasami SettingsActivity i SettingsActivityFragment
 16. Uruchomienie i test aplikacji
Tworzenie aplikacji – książka adresowa
 1. Prezentacja i omówienie aplikacji
 2. Rozwiązania wykorzystane przy tworzeniu aplikacji
 3. Tworzenie i dostosowanie projektu
 4. Dodanie ikon, modyfikacja koloru akcentu, utworzenie klas
 5. Utworzenie plików z zasobami
 6. Rozkład aktywności MainActivity
 7. Rozkład fragmentu ContactsFragment
 8. Rozkład fragmentu DetailFragment oraz jego menu
 9. Rozkład fragmentu AddEditFragment
 10. Klasa ItemDivider
 11. Klasa DatabaseDescription
 12. Klasa AddressBookDatabaseHelper
 13. Klasa AddressBookContentProvider – część 1
 14. Klasa AddressBookContentProvider – część 2
 15. Klasa ContactsFragment
 16. Klasa ContactsAdapter3
 17. Klasa AddEditFragment – część 1
 18. Klasa AddEditFragment – część 2
 19. Klasa DetailFragment
 20. Klasa MainActivity – część 1
 21. Klasa MainActivity – część 2
 22. Uruchomienie i test aplikacji
 23. Zakończenie
iAutomatyka.pl
POLECANE
Wydarzenia