Data dodania 2 lutego 2018 /

Kurs przygotowany jest szczególnie osobom obcującym z programem AutoCAD na co dzień, którzy pragną poszerzyć wiedzę z zakresu technik umożliwiających szybszą i efektywniejszą pracę w programie. Podczas kursu zapoznasz się ze sztuczkami i technikami, które zwiększą wydajność Twojej pracy podczas pracy nad dowolnym projektem.

Przejdź do kursu online

Kurs zawiera 50 filmów instruktażowych w programie AutoCAD 12 w polskiej wersji językowej, w którym poznamy następujące zagadnienia:

 • techniki kreskowania
 • techniki edycji obiektów
 • rozwiązania ułatwiające prace nad zaznaczaniem obiektów
 • wykorzystania warstw
 • pracę na rzutniach
 • wymiarowanie
 • kalkulator w praktyce
 • praca z tekstem

Dzięki kursowi Twoja praca będzie sprawna i efektywna dzięki poznaniu zupełnie nowych możliwości i ciekawych rozwiązań.

SPIS TREŚCI:

Kreskowanie
 1. Kreskowanie – nowy zestaw obwiedni
 2. Kreskowanie – tolerancja przerwy
 3. Kreskowanie – punkt początkowy
 4. Tworzenie osobnych kreskowań
 5. Kreskowanie – uzgodnij właściwości
Zaznaczanie obiektów
 1. Zaznaczanie obiektów – polecenie ow i zw
 2. Zaznaczanie obiektów – polecenie ostatni i krawędź
 3. Zaznaczanie obiektów – polecenie cofnij i poprzedni
 4. Zaznaczanie obiektów – inny sposób zaznaczania
 5. Zaznaczanie obiektów – wybierz podobne
 6. Zaznaczanie wszystkich obiektów
Modyfikacje obiektów
 1. Edycja polilinii – dołącz wiele
 2. Polecenie obróć z kątem odniesienia
 3. Narzędzie lustro – wyświetlanie tekstu
 4. Narzędzie lustro – kreskowanie
 5. Edycja szyku – obiekty źródłowe
 6. Usuwanie elementu z szyku
 7. Szyk wzdłuż ścieżki – punkt bazowy
 8. Szyk wzdłuż ścieżki – zastąp element
 9. Szyk wzdłuż ścieżki – edycja ścieżki
 10. Dopasuj – przesuwanie, obracanie i skalowanie obiektu
 11. Praktyczne zastosowanie narzędzia przerwij
 12. Przesuwanie i kopiowanie za pomocą skrótów systemu Windows
 13. Usuwanie powielonych obiektów
 14. Zastosowanie uchwytów do modyfikacji obiektów
 15. Przesuwanie obiektów za pomocą strzałek
Wielolinie odniesienia
 1. Zaawansowane wielolinie odniesienia
Tekst
 1. Podkreślenie tekstu jednowierszowego
 2. Zarządzanie numerowaniem list
 3. Indeks górny oraz dolny
 4. Usuwanie formatowania z tekstu
Wymiarowanie
 1. Szybkie wymiarowanie
 2. Wymiarowanie kątów większych niż stopni
 3. Tworzenie dynamicznych przerw w wymiarowaniu
 4. Wymiar liniowy a wymiar wyrównany
 5. Wymiary lepiej widoczne
 6. Wymiar skrócony
Warstwy
 1. Nawigacja po warstwach za pomocą klawiatury
 2. Tworzenie kopii właściwości warstw
 3. Usuwanie uporczywych warstw
Rzutnie
 1. Łatwy dostęp do każdej rzutni
 2. Tworzenie rzutni z wyspami
Kalkulator
 1. Praktyczne zastosowanie kalkulatora
 2. Rozwiązywanie wyrażeń przy użyciu kalkulatora
 3. Nowe zmienne – kalkulator
Różne zagadnienia
 1. Izolowanie i ukrywanie obiektów
 2. Przywracanie obiektów za pomocą polecenia oddaj
 3. Filtry wyboru obiektów
 4. Narzędzie lista
 5. Tworzenie, edycja i praca z grupami obiektów
 6. Ukrywanie dodatkowych skal opisu
 7. Dodawanie hiperłączy do obiektów
69 PLN
Opcje : Płatne