Data dodania 30 stycznia 2018 / 648

Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą wzbogacić się o wiedzę z programowania w języku C#. Środowisko projektowe jest doskonałe do tworzenia aplikacji przy użyciu platformy .NET i nie tylko. W kursie zapoznasz się z podstawowymi elementami programu oraz jego komponentami, co umożliwi Tobie pracę nad własnymi aplikacjami. Autor kursu Ksawery Kargól rozpoczyna od wiedzy jak stworzyć swój pierwszy program, w którym możemy dodawać komentarze, uwzględni

Przejdź do kursu online

W kursie zdobędziesz wiedzę jak:

 • tworzyć programy
 • jak pisać komentarze
 • korzystać ze zmiennych, tablic, instrukcji warunkowych, pętli oraz funkcji.
 • korzystać z zagadnień obioektowych
 • korzystać z klas, metod, pól oraz dziedziczenia
 • korzystac z interfejsów, klas zagdnieżdżonych, struktur, wyjątków itp.

Spis treści:

Wprowadzenie
 1. Wstęp
 2. Pierwszy program
 3. Komentarze
Zmienne
 1. Wstęp do zmiennych
 2. Nazwy zmiennych
 3. Typy
 4. Operatory arytmetyczne
 5. Operator przypisania
 6. Inkrementacja
 7. Konkatenacja
 8. Wczytywanie danych z konsoli
 9. Stałe
 10. Konwersja typów
Tablice
 1. Deklaracja tablicy
 2. Wprowadzanie wartości
 3. Inicjalizacja tablic
 4. Tablice wielowymiarowe
Instrukcja warunkowe
 1. Instrukcja IF
 2. Instrukcja ELSE IF
 3. Instrukcja SWITCH CASE
 4. Wyrażenie warunkowe
 5. Operatory relacyjne
 6. Operatory logiczne
 7. Zmienne typu BOOL
Pętle
 1. Pętla FOR
 2. Pętla FOR i tablice
 3. Pętla FOREACH
 4. Pętla WHILE DO WHILE
 5. Instrukcje BREAK i CONTINUE
 6. Pętle zagnieżdżone
Programowanie obiektowe
 1. Klasy
 2. Zmienne składowe
 3. Funkcje składowe
Metody i konstruktory
 1. Metoda z argumentami
 2. Słowo kluczowe THIS
 3. Metoda zwracająca wartość
 4. Argumenty domniemane
 5. Przeciążanie – wstęp
 6. Przeciążanie – rozwienięcie
 7. Konstruktor
 8. Przeciążanie konstruktora
 9. Modyfikatory dostępu
 10. Metody statyczne
 11. Pola statyczne
Dziedziczenie
 1. Wprowadzenie do dziedziczenia
 2. Hierarchia klas
 3. Dostęp chroniony
 4. Klasa OBJECT
 5. Słowo kluczowe BASE – metody
 6. Słowo kluczowe BASE – konstruktory
 7. Przesłanianie nazw
Klasy abstrakcyjne
 1. Funkcje wirtualne
 2. Klasy abstrakcyjne
 3. Klasy abstrakcyjne – rozszerzenie
Interfejsy
 1. Interfejsy – wstęp
 2. Interfejsy – rozszerzenie
 3. Dziedziczenie interfejsów
Klasy zapieczętowane i zagnieżdżone
 1. Modyfikator SEALED
 2. Klasy zagnieżdżone
Różne zagadnienia
 1. Przestrzeń nazw
 2. Struktury
 3. Właściwości
 4. Typ wyliczeniowy
 5. Wyjątki
 6. Klasa STRING
iAutomatyka.pl
POLECANE
Wydarzenia