Data dodania 29 stycznia 2018 / 601

Jest to podstawowy kurs z programowania C++ osobom zaczynającym od zera, którzy chcą opanować programowanie i zacząć pisać własne programy. Środowisko C++ jest proste, popularne, łatwe co sprawia dobry wybór dla osób rozpoczynających stawiać pierwsze kroki z programowaniem.

W kursie zostaną poruszone podstawy oprogramowania, które są niezbędne każdemu programiście. Wiedza zdobyta podczas kursu pozwoli na programowanie gier, tworzenie aplikacji mobilnych, baz danych, aplikacji webowych itp. Cały kurs trwa 14 godzin i jest podzielony na 110 filmów.  W kursie prócz filmów znajdziemy zadania sprawdzające zdobytą wiedzę oraz pliki źródłowe do każdego tematu omawianego w kursie.

Przejdź do kursu online

Spis treści:

Wstęp

 1. Wprowadzenie
 2. OC++
 3. Materiały

Materiały

 1. Przegląd środowisk
 2. Instalacja środowiska
 3. Pierwszy program

Podstawy

 1. Struktura programu
 2. Komentarze
 3. Identyfikatory
 4. Zmienne
 5. Typy zmiennych
 6. Zadanie 1
 7. Rozwiązanie zadania 1
 8. Zasięg zmiennych
 9. Rzutowanie zmiennych
 10. Stałe
 11. Praca na zmiennych
 12. Inkrementacja i Dekrementacja
 13. Wyliczeniowy typ danych
 14. Własne nazwy typu zmiennej
 15. Wskaźniki
 16. Zadanie 2
 17. Rozwiązanie zadania 2
 18. Referencje
 19. Wprowadzanie danych
 20. Zadanie nr 3
 21. Rozwiązanie zadania nr 3

Tablice

 1. Deklaracja tablic
 2. Typy tablic
 3. Zadanie nr 4
 4. Rozwiązanie zadania nr 4
 5. Użycie wskaźników w tablicach
 6. Tablice wielowymiarowe
Pętle
 1. Pętla WHILE
 2. Pętla DO WHILE
 3. Zadanie nr 5
 4. Rozwiązanie zadania nr 5
 5. Pętla FOR
 6. Zadanie nr 6
 7. Rozwiązanie zadania nr 6
 8. Dodatek do zadania nr 6
 9. Pętla w pętli
Instrukcje warunkowe
 1. Warunki logiczne IF
 2. Zadanie nr 7
 3. Rozwiązanie zadania nr 7
 4. Zagnieżdżanie warunków logicznych
 5. Warunki logiczne IF else
 6. Zadanie nr 8
 7. Rozwiązanie zadania nr 8
 8. Operator logiczny ORAZ
 9. Operator logiczny LUB
 10. Zadanie nr 9
 11. Rozwiązanie zadania nr 9
 12. Instrukcja SWITCH CASE
 13. Zadanie nr 10
 14. Rozwiązanie zadania nr 10
 15. Instrukcja warunkowa w pętli FOR
 16. Relacje
 Funkcje
 1. Wprowadzenie
 2. Argumenty funkcji
 3. Zadanie nr 11
 4. Rozwiązanie zadania nr 11
 5. Zwrot wartości przez funkcję
 6. Argument domniemany
 7. Wartość i referencja
 8. Zasięg zmiennych
 9. Wskaźnik funkcji
 10. Zadanie nr 12
 11. Rozwiązanie zadania nr 12
 12. Przeładowanie funkcji
Klasy
 1. Pierwsza klasa
 2. Funkcje składowe
 3. Dane składowe klas
 4. Konstruktory
 5. Przeładowanie konstruktora
 6. Zadanie nr 13
 7. Rozwiązanie zadania nr 13
 8. Wskaźnik THIS
 9. Destruktor
 10. Funkcje statyczne
 11. Dane statyczne
 12. Stałe funkcje
 13. Funkcje zaprzyjaźnione
 14. Klasy zaprzyjaźnione
 15. Klasy zagnieżdżone
 16. Zadanie nr 14
 17. Rozwiązanie zadania nr 14
 18. Szablony funkcji
 19. Przeciążenie szablonów
 20. Szablony klas
 21. Biblioteczna klasa string
 22. Funkcje klasy string
 23. Zadanie nr 15
 24. Rozwiązanie zadania nr 15
 Obiekty
 1. Dziedziczenie
 2. Zasłanianie składników
 3. Wielodziedziczenie
 4. Dostęp PROTECTED
 5. Metody wirtualne
 Visual Studio
 1. Instalacja
 2. Pierwszy projekt
 3. Stoper – założenia
 4. Stoper – program
 5. Stoper – design
 6. Minutnik – forma
 7. Minutnik – program
 8. Lottomat
 9. Wersja instalacyjna
 10. Wdrażanie programów konsoli
 11. Zakończenie
iAutomatyka.pl
POLECANE
Wydarzenia