Data dodania 1 lutego 2018 / 556

Kurs online przeznaczony jest zarówno osobom początkującym w programie Autodesk Inventor, jak i studentom kierunków inżynierskich czy pracownikom branży przemysłowej pragnącym podnieść swoje kompetencje. Autor kursu skupia się na przekazaniu podstaw pracy w programie oraz modelowaniu w Inventorze, w taki sposób aby inne programy do projektowania 3D nie były problemem.

Przejdź do kursu online

Wiedza w kursie podzielona jest na poszczególne etapy:

 • etap 1- tworzenie prostych szkiców 2D
 • etap 2- modelowanie części
 • etap 3- łączenie części w zaawansowane zespoły 3D
 • etap 4- wykonanie kompletnej dokumentacji technicznej.

Dzięki temu szkoleniu nauczysz się:

 • wykorzystywać narzędzia Inventor
 • wykonywać i modyfikować szkice 2D
 • modelować części na podstawie szkiców i gotowych elementów
 • wykorzystywać biblioteki Content Center w zespołach
 • tworzyć zespoły
 • nakładać więzły montażowe
 • wprawiać w ruch części wewnątrz zespołu
 • dodawać wygląd częściom
 • nakładać materiał na części
 • wykonywać dokumentację w przestrzeni 2D

SPIS TREŚCI:

Środowisko pracy
 1. Wstęp
 2. Ekran powitalny
 3. Typy plików
 4. Tworzenie projektu
 5. Elementy interfejsu
Nawigacja i wydawanie poleceń
 1. Korzystanie z ViewCube
 2. Pasek nawigacji – panoramowanie i powiększanie
 3. Pasek nawigacji – obrót i patrz na
 4. Przeglądarka
 5. Sposoby wydawania poleceń
Szkicowanie
 1. Koncepcja szkicu 2D
 2. Więzy geometryczne
 3. Więzy wymiarowe
 4. Linia
 5. Okrąg
 6. Łuk
 7. Prostokąt
 8. Splajn
 9. Linie konstrukcyjne
 10. Rzutowanie geometrii
 11. Import geometrii z AutoCAD 
Modyfikacja szkiców
 1. Utnij i wydłuż
 2. Podziel
 3. Rozciągnij
 4. Odsuń
 5. Szyk
 6. Odbij
Elementy konstrukcyjne
 1. Tworzenie płaszczyzny konstrukcyjnej
 2. Edycja płaszczyzny konstrukcyjnej
 3. Osie i punkty konstrukcyjne
Modelowanie części
 1. Wyciągnięcie proste
 2. Obrót
 3. Przeciągnięcie
 4. Wyciągnięcie złożone
 5. Żebro
 6. Otwór – umieszczenie ze szkicu
 7. Otwór – umieszczenie liniowo
 8. Otwór – umieszczenie koncentrycznie
 9. Otwór – umieszczenie w punkcie
 10. Zaokrąglenie
 11. Fazowanie
 12. Skorupa
 13. Szyk kołowy
 14. Szyk prostokątny
 15. Odbicie lustrzane
Projektowanie zespołu
 1. Wstawianie komponentu
 2. Wstawianie komponentu w szyku
 3. Wstawianie z Content Center
Więzy komponentów w zespole
 1. Więzy zestawiające
 2. Więzy kątowe
 3. Więzy styczne
 4. Więzy wstawiające
 5. Więzy napędowe
Podstawowa wizualizacja zespołu
 1. Dodawanie materiałów
 2. Style wizualne
Dokumentacja 2D części
 1. Tworzenie rysunku
 2. Wykonanie rzutów
 3. Przekrój
 4. Szczegół
 5. Wyrwanie
 6. Wymiarowanie
 7. Zakończenie
iAutomatyka.pl
POLECANE
Wydarzenia