Data dodania 2 lutego 2018 / 248

Kurs przeznaczony jest dla ludzi pracujących w środowisku AutoCAD, pragnących poszerzyć swoją wiedzę o zbiór zagadnień związanych z modelowaniem 3D. Podczas kursu autor dzieli się wiedzą w temacie tworzenia atrakcyjnych wizualizacji, niezależnych od branży. Opanujesz modelowanie 3D w środowisku AutoCAD co przełoży się na Twoją efektywność.

Podczas kursu zdobędziesz wiedzę w zakresie:

 • nawigacja w przestrzeni 3D
 • używania współrzędnych
 • tworzenie brył
 • modyfikacja brył
 • edycja brył
 • powierzchni NURBS
 • rzutowania i analizy geometrii
 • wizualizacji
 • renderowania
 • dodawanie kamery

Przejdź do kursu online

SPIS TREŚCI:

Nawigacja
 1. Narzędzie ViewCube
 2. Narzędzie Orbita
 3. Widoki
 4. Narzędzie Steering Wheel
 5. Lokalizacja obiektu 3D
 6. Style wizualizacji
 7. Globalny i lokalny układ współrzędnych
 8. Dynamiczny LUW
 9. Rzutnie
Tworzenie brył 3D
 1. Prostopadłościan
 2. Walec
 3. Stożek
 4. Sfera
 5. Ostrosłup
 6. Klin
 7. Torus
 8. Polibryła
 9. Helisa
Tworzenie obiektów 3D z 2D
 1. Wyciągnij
 2. Wyciągnięcie złożone
 3. Przekręć
 4. Przeciągnięcie
 5. Naciśnij i ciągnij
Prymitywy siatki 3D
 1. Siatka 3D w kształcie kostki
 2. Siatka 3D w kształcie stożka
 3. Siatka 3D w kształcie walca
 4. Siatka 3D w kształcie ostrosłupa
 5. Siatka 3D w kształcie sfery
 6. Siatka 3D w kształcie klinu
 7. Siatka 3D w kształcie torusa
Tworzenie siatki za pomocą różnych narzędzi
 1. Powierzchnia przekręcona
 2. Powierzchnia krawędziowa
 3. Powierzchnia prostokreślna
 4. Powierzchnia walcowa
 5. Opcje prymitywów siatki
Modyfikacje 3D obiektów siatki
 1. Obiekt wygładzony-konwersja bryły 3D w obiekt siatki
 2. Zwiększanie gładkości
 3. Zmniejszanie gładkości
 4. Wygładzenie siatki – rozdrobnienie obiektu siatki
 5. Dodawanie fałdowania
 6. Usuwanie fałdowania
 7. Opcje reprezentacji siatki
 8. Rozdzielanie powierzchni
 9. Wyciągnij ścianę
 10. Scal powierzchnie
 11. Tworzenie otworu w siatce
 12. Zamykanie otworu w siatce
 13. Zwijanie powierzchni lub krawędzi
 14. Obracanie powierzchni trójkątnej
 15. Przekształcanie siatki w bryłę
 16. Przekształcanie siatki w powiechrznię
 17. Zniekształcanie siatki
Tworzenie powierzchni
 1. Powierzchnia sieci
 2. Wyciągnięcie złożone
 3. Przeciągnięcie
 4. Powierzchnia płaska
 5. Wyciągnij
 6. Przekręć
 7. Połączenie powierzchni
 8. Płat powierzchni
 9. Odsuń
 10. Zaokrąglij
 11. Utnij
 12. Cofnij ucięcie
 13. Wydłuż
 14. Rzeźba
Powierzchnia NURBS i wierzchołki sterujące
 1. Przekształcanie w obiekt NURBS
 2. Pasek edycji wierzchołków sterujących
 3. Włączanie i ukrywanie wierzchołków sterujących1
 4. Przebuduj2
 5. Dodawanie wierzchołków sterujących
 6. Usuwanie wierzchołków sterujących
Rzutowanie geometrii i analiza
 1. Rzutowanie geometrii
 2. Analiza ciągłości powierzchni – zebra
 3. Analiza krzywizny
 4. Analiza pochylenia odlewniczego
Modyfikacje obiektów 3D
 1. Metauchwyty
 2. Eliminacja obiektu
 3. Lustro 3D
 4. Przesunięcie 3D
 5. Wyrównaj 3D
 6. Obrót 3D
 7. Skala 3D
 8. Uchwyty i paleta właściwości
 9. Uchwyty- powierzchnia,krawędź i wierzchołe
 10. Dodanie fazowania
 11. Dodanie zaokrąglenia
 12. Fazowanie krawędzi bryły
 13. Zaokrąglanie krawędzi bryły
Tworzenie szyku
 1. Szyk prostokątny
 2. Szyk prostokątny w praktyce
 3. Szyk biegunowy
 4. Szyk biegunowy w praktyce
 5. Szyk wzdłuż ścieżki
Tworzenie złożonych brył Algebra boole’a
 1. Informacje ogólne
 2. Algebra Boole’a suma
 3. Algebra Boole’a różnica
 4. Algebra Boole’a iloczyn
Edycja brył 3D
 1. Wyodrębnij krawędzie z obiektów 3D
 2. Odciśnij
 3. Koloruj krawędzie
 4. Kopiuj krawędzie
 5. Wyciągnij powierzchnie
 6. Zwęź powierzchnie
 7. Przesuń powierzchnie
 8. Kopiuj powierzchnie
 9. Odsuń powierzchnie
 10. Usuń powierzchnie
 11. Obróć powierzchnie
 12. Koloruj powierzchnie
 13. Rozdziel
 14. Powłoka
 15. Przenikanie
 16. Płat
 17. Pogrubienie
 18. Odsunięcie krawędzi
Renderowanie
 1. Materiały i tekstury
 2. Narzędzie renderuj
 3. Ustawienia słońca
 4. Zmiana tła
 5. Ruchoma kamera
 6. Import i edycja zdjęć

iAutomatyka.pl
POLECANE
Wydarzenia