Data dodania 19 kwietnia 2018 /

IO-Link jest otwartym interfejsem komunikacyjnym niezależnym od typu sieci przemysłowej. Do połączenia wykorzystuje stan­dardowy nieekranowany, trójżyłowy przewód. Takie rozwiąza­nie znacznie upraszcza instalację, pozwala obniżyć koszty, a także umożliwia diagnostykę online i centralną parametryzację urządzeń.

Uczestnicy zapoznają się z najnowszymi rozwiązaniami w za­kresie rozproszonych systemów I/O. Uzyskają wiedzę na temat interfejsu IO-Link oraz korzyści, jakie wiążą się z jego zastoso­waniem. Podczas kursu zostanie również omówiona zasada działania i parametryzacja urządzeń z interfejsem IO-Link.

Część praktyczna szkolenia obejmuje praktycznie ćwiczenia ze sterownikami PLC. Obejmuje ona cały proces uruchomienia urządzeń IO-Link w systemie sterowania: konfigurację mastera, urządzeń peryferyjnych odczyt danych procesowych oraz dia­gnostycznych.

 

Zadania z przykładowymi konfiguracjami umożliwią uczestni­kom zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce.

Kategoria : Szkolenia
Profil / Zakres : Sieci i komunikacja
Lokalizacja : Dolnośląskie
Czas trwania : 2 dni
Link : Terminy
POLECANE