Data dodania 27 lipca 2017 /

Idea modularności pozwala łatwo dostosować rozwiązania WAGO do dowolnego systemu komunikacji sieciowej.

W zależności od aplikacji można wybierać wśród interfejsów sieciowych współpracujących z różnymi protokołami. Dzięki bogatej ofercie interfejsów sieciowych współpracującym z wszystkimi najpopularniejszymi sieciami obiektowymi można realizować wszystkie, nawet najbardziej specyficzne aplikacje. Struktura systemu jest w każdym przypadku taka sama. Pozwala to na zmniejszenie możliwości wystąpienia błędu do minimum i zapewnienie długotrwałej eksploatacji.

 Profinet

Interfejsy sieciowe PROFINET umożliwiają podłączanie modułów WAGO-I/O-SYSTEM do sieci obiektowej PROFINET IO, popularnego standardu Ethernetu przemysłowego.

Interfejsy sieciowe PROFINET umożliwiają podłączanie modułów WAGO-I/O-SYSTEM 750/753 do sieci obiektowej PROFINET IO. W fazie inicjacji interfejsy analizują budowę węzła i na podstawie stanu wejść i wyjść tworzą obraz procesu. W celu optymalnego wykorzystania przestrzeni adresowej, moduły zajmujące mniej niż 8 bitów są grupowane w pełne bajty, słowa lub podwójne słowa. Diagnostyka bazuje na komunikatach diagnostycznych dla każdego kanału, które są odzwierciedlane w formie odpowiednich alarmów. Kodowanie realizowane jest zgodnie z IEC 61158 (PROFINET IO).

 Profibus

Interfejs do sieci PROFIBUS umożliwia podłączanie modułów WAGO‐I/O‐SYSTEM 750/753 do sieci obiektowej PROFIBUS DP jako slave.

W fazie inicjacji interfejs analizuje budowę węzła i na podstawie stanu wejść i wyjść tworzy obraz procesu. W celu optymalnego wykorzystania przestrzeni adresowej, moduły zajmujące mniej niż 8 bitów są grupowane w pełne bajty.

Węzeł można indywidualnie dostosować budową do konfiguracji urządzenia, bez potrzeby zmiany adresowania w aplikacji sterowania. Konfiguracja (przy pomocy plików GSD), praca i diagnostyka realizowane są w pełni za pomocą standardowych narzędzi do komunikacji z masterem.

Diagnostyka dołączonych modułów realizowana jest zgodnie z EN 50170-2 (PROFIBUS). Nie ma więc potrzeby programowej interpretacji stanów diagnostyki.

 Ethernet

Interfejsy do sieci ETHERNET zapewniają komunikację w czasie rzeczywistym i umożliwiają bezproblemowe podłączanie do sieci lokalnych i globalnych.

Zastosowanie sieci ETHERNET pozwala na swobodny przepływ danych np. pomiędzy oddziałem produkcyjnym a biurem. Interfejs sieciowy ETHERNET oferuje szereg protokołów przeznaczonych do sterowania procesem (MODBUS, ETHERNET/IP) oraz do zarządzania i diagnostyki systemu przez użytkownika. Do diagnostyki i konfiguracji służy wbudowany serwer.

 EtherCAT®

Interfejs WAGO EtherCAT® pozwala na realizowanie aplikacji bazujących na EtherCAT przy równoczesnym wykorzystaniu wszystkich zalet WAGO-I/O-SYSTEM.

Niewątpliwą zaletą interfejsu sieciowego EtherCAT jest wysoka wydajność wymiany danych. Jako element WAGO-I/O-SYSTEM samodzielnie rozpoznaje on umieszczone w węźle moduły I/O i sporządza na tej podstawie dane dla aplikacji. Z telegramu EtherCAT urządzenie sczytuje tylko dane przeznaczone dla określonego interfejsu sieciowego. Interfejs uzupełnia później niezbędne dane procesowe.

Specjalna jednostka komunikacyjna EtherCAT, złożona ze sterownika-slave’a EtherCAT (ESC), steruje procesem wymiany danych z masterem EtherCAT.

Sprzętowa obsługa niższych poziomów komunikacji pozwala na zwiększenie prędkości transmisji i niezawodności wymiany danych. Automatyczne nadawanie adresów oraz włączenie pliku EDS oprogramowania narzędziowego producenta mastera EtherCAT pozwala na łatwe i szybkie uruchomienie interfejsu sieciowego.

 DeviceNet

Te interfejsy sieciowe umożliwiają podłączanie modułów WAGO-I/O-SYSTEM do sieci obiektowej DeviceNet.

Interfejs sieciowy rozpoznaje wszystkie dołączone moduły I/O i tworzy lokalny obraz procesu. W każdym węźle można w dowolny sposób uszeregować moduły wejściowe i wyjściowe zarówno dla sygnałów analogowych (wymiana danych w postaci słowa), jak i dwustanowych (bitowa wymiana danych). Poprzez sieć DeviceNet obraz procesu zostaje odtworzony w pamięci urządzenia sterującego i jest dalej przetwarzany.

 CANopen

Interfejsy sieciowe umożliwiają podłączanie modułów WAGO-I/O-SYSTEM do sieci obiektowej CANopen. Dane transmitowane są za pośrednictwem PDO i SDO.

Interfejs sieciowy rozpoznaje wszystkie dołączone moduły I/O i tworzy lokalny obraz procesu. Dane procesu są do dyspozycji poprzez sterownik CANopen zgodnie z profilem komunikacji DS-301 V4.1 i profilem urządzenia DS-401 V2.0 w przypadku przyłączonego sterowania.

 SERCOS

Ten interfejs sieciowy umożliwia podłączanie modułów WAGO-I/O-SYSTEM do sieci obiektowej SERCOS III.

Interfejs sieciowy rozpoznaje wszystkie dołączone moduły I/O i tworzy lokalny obraz procesu.

Interfejs włącza się do aplikacji jako SERCOS III-IO-Device; obsługuje on kanał serwisowy IO SERCOS III (SVC), kanał czasu rzeczywistego (RTC) oraz standardową komunikację TCP/IP.

2 zintegrowane porty pozwalają na łatwe stworzenie struktury liniowej lub pierścieniowej bez dodatkowych elementów sieciowych. Porty obsługują Auto‐MDI/MDIX i automatycznie rozpoznają kierunek danych, dzięki czemu zamiana przewodów w interfejsie nie ma znaczenia.

ID węzła SERCOS III jest przydzielany bezpośrednio przy konfiguracji sieci.

Informacje na temat SERCOS znajdą państwo na stronie: www.sercos.org

 MODBUS

Te interfejsy sieciowe umożliwiają podłączanie modułów WAGO‐I/O‐SYSTEM do sieci obiektowej MODBUS jako slave.

Interfejs sieciowy rozpoznaje wszystkie dołączone moduły I/O i tworzy lokalny obraz procesu. W każdym węźle można w dowolny sposób uszeregować moduły wejściowe i wyjściowe zarówno dla sygnałów analogowych (wymiana danych w postaci słowa), jak i dwustanowych (bitowa wymiana danych). Dane z modułów analogowych są zapamiętywane w lokalnym obrazie procesu automatycznie, w takiej kolejności, w jakiej moduły uszeregowane są w węźle. Pojedyncze bity sygnałów z modułów dwustanowych składane są w bajty, które umieszczane są w obrazie procesu za danymi z modułów analogowych. Jeżeli liczba bitów kolejnych sygnałów dwustanowych przekracza 8, automatycznie wygenerowany zostaje następny bajt.

 INTERBUS

Te interfejsy sieciowe umożliwiają podłączanie modułów WAGO-I/O-SYSTEM do sieci obiektowej INTERBUS.

Interfejs rozpoznaje wszystkie dołączone moduły I/O i tworzy lokalny obraz procesu. W każdym węźle można w dowolny sposób uszeregować moduły wejściowe i wyjściowe zarówno dla sygnałów analogowych (wymiana danych w postaci słowa), jak i dwustanowych (bitowa wymiana danych). Lokalny obraz procesu jest podzielony na podobszary wejść i wyjść. Dane procesowe są odczytywane poprzez sieć INTERBUS i przetwarzane dalej w systemie sterowania. Dane wyjściowe są wystawiane poprzez sieć INTERBUS. Dane z modułów analogowych są zapamiętywane w lokalnym obrazie procesu automatycznie, w takiej kolejności, w jakiej moduły uszeregowane są w węźle. Pojedyncze bity sygnałów z modułów dwustanowych składane są w bajty, które umieszczane są w obrazie procesu za danymi z modułów analogowych. Jeżeli liczba bitów kolejnych sygnałów dwustanowych przekracza 8, automatycznie wygenerowany zostaje następny bajt.

 CC-Link

Interfejs sieciowy umożliwia podłączanie modułów WAGO‐I/O‐SYSTEM 750/753 do sieci obiektowej CC-link jako slave.

Interfejs rozpoznaje wszystkie dołączone moduły I/O i tworzy lokalny obraz procesu. W każdym węźle można w dowolny sposób uszeregować moduły wejściowe i wyjściowe zarówno dla sygnałów analogowych (wymiana danych w postaci słowa), jak i dwustanowych (bitowa wymiana danych). Poprzez sieć CC-Link obraz procesu zostaje odtworzony w pamięci urządzenia sterującego. Lokalny obraz procesu jest podzielony na podobszary wejść i wyjść. Dane procesowe są odczytywane poprzez sieć CC-Link i przetwarzane dalej w systemie sterowania. Dane wyjściowe są wystawiane poprzez sieć CC-Link. Dane z modułów wejść i wyjść analogowych są zapamiętywane w lokalnym obrazie procesu automatycznie, w takiej kolejności, w jakiej moduły uszeregowane są w węźle. Pojedyncze bity sygnałów z modułów wejść i wyjść dwustanowych składane są w bajty, które umieszczane są w obrazie procesu za danymi z modułów analogowych. Jeżeli liczba bitów kolejnych sygnałów dwustanowych przekracza 8, automatycznie wygenerowany zostaje następny bajt.

 CAL

Interfejs sieciowy umożliwia podłączanie modułów WAGO‐I/O‐SYSTEM do sieci obiektowej CAL.

Dane transmitowane są za pośrednictwem COB (Communication Objects). Interfejs rozpoznaje wszystkie dołączone moduły I/O i tworzy lokalny obraz procesu. W każdym węźle można w dowolny sposób uszeregować moduły wejściowe i wyjściowe zarówno dla sygnałów analogowych (wymiana danych w postaci słowa), jak i dwustanowych (bitowa wymiana danych). Lokalny obraz procesu jest podzielony na podobszary wejść i wyjść. Dane procesowe są odczytywane poprzez sieć CAL i przetwarzane dalej w systemie sterowania. Dane wyjściowe są wystawiane poprzez sieć CAL. Dane z modułów wejść i wyjść analogowych są zapamiętywane w lokalnym obrazie procesu automatycznie, w takiej kolejności, w jakiej moduły uszeregowane są w węźle. Pojedyncze bity sygnałów z modułów wejść i wyjść dwustanowych składane są w bajty, które umieszczane są w obrazie procesu za danymi z modułów analogowych. Jeżeli liczba bitów kolejnych sygnałów dwustanowych przekracza 8, automatycznie wygenerowany zostaje następny bajt.

 II/O-LIGHTBUS

Te interfejsy sieciowe umożliwiają podłączanie modułów WAGO‐I/O‐SYSTEM 750/753 do sieci obiektowej II/O-LIGHTBUS jako slave.

Interfejs rozpoznaje wszystkie dołączone moduły I/O i tworzy lokalny obraz procesu. W każdym węźle można w dowolny sposób uszeregować moduły wejściowe i wyjściowe zarówno dla sygnałów analogowych (wymiana danych w postaci słowa), jak i dwustanowych (bitowa wymiana danych).

Dane z modułów wejść i wyjść analogowych są zapamiętywane w lokalnym obrazie procesu automatycznie, w takiej kolejności, w jakiej moduły uszeregowane są w węźle. Pojedyncze bity sygnałów z modułów wejść i wyjść dwustanowych składane są w bajty, które umieszczane są w obrazie procesu za danymi z modułów analogowych. Jeżeli liczba bitów kolejnych sygnałów dwustanowych przekracza 8, automatycznie wygenerowany zostaje następny bajt.

 LONWORKS®

Interfejs sieciowy umożliwia podłączanie modułów WAGO-I/O-SYSTEM poprzez FTT (Free Topologie Transceiver) do sieci obiektowej LON®.

Interfejs sieciowy rozpoznaje wszystkie dołączone moduły I/O i tworzy lokalny obraz procesu. W każdym węźle można w dowolny sposób uszeregować moduły wejściowe i wyjściowe zarówno dla sygnałów analogowych, jak i dwustanowych. Interfejs sieciowy korzysta z następujących LNS plug-in:

WAGO-TOPLON-PRIO (programowalny Remote I/O) pozwala na wymianę informacji między modułami sieciowymi podłączonymi do interfejsu a siecią LON®. Może obsługiwać do 248 dwustanowych lub 124 analogowych wejść i wyjść. Każdemu sygnałowi z modułów można przypisać dowolny typ standardowej zmiennej sieciowej (SNVT). Może obsługiwać maksymalnie 52 zmienne sieciowe w różnych kombinacjach NVI/NVO: 0/52; 20/32; 26/26; 32/20; 52/0.

BACnet

Sterownik dla atomatyki budynkowej. Wydajne i elastyczne rozwiązanie do wszystkich zastosowań. PLC BACnet/IP łączy zalety modularnego WAGO-I/O-SYSTEM 750 oraz powszechnie znanego standardu komunikacyjnego BACnet (EN/ISO 16484-5).

Sterownik wspiera standardowy profil sprzętowy BBC, budynkowe bloki współdziałania (BIBB=BACnet Interoperability Building Blocks) oraz współdziałanie obszarów. Dzięki wymienionym cechom sterownik jest w pełni integrowalny z urządzeniami BACnet innych producentów.

Zalety w telegraficznym skrócie:

  • profil urządzenia BBC (BACnet-Building Controller)
  • swobodne programowanie zgodnie z IEC 61131-3
  • modularna budowa węzła I/O

 

POLECANE