Data dodania 2 lutego 2018 / 352

Kurs przeznaczony jest dla osób znających podstawy rysowania w programie AutoCAD, oraz osobom które pragną kontynuować szkolenie po zakończeniu stopnia 1.  Umiejętność korzystania z podstawowych funkcji to pierwszy krok w AutoCAD-ie, podczas kursu Autor przekaże Tobie umiejętności korzystania z warstw, kreskowania, gradientów czy sposobów wymiarowania. Oddać klientowi w pełni profesjonalny projekt to budowanie Twojej marki, w tym kursie nauczysz się jak poprawnie opisywać rysunki, pracować z układami oraz rzutami w taki sposób, aby arkusze wydruku były w pełni profesjonalne.

Podczas kursu zostały wykorzystane gotowe projekty z branży architektonicznej, mechanicznej i konstrukcyjnej – dzięki temu będziesz obiektywny w każdym z tych kierunków w poziomie projektów. Udoskonaleniem kursu są również ćwiczenia i testy zawarte po każdym rozdziale.

Przejdź do kursu online

Podczas kursu nauczysz się:

 • pracy z warstwami i prawidłowego ich zastosowania w swoich projektach,
 • sposobów wykorzystania kreskowania i gradientów,
 • opisywania projektów z wykorzystaniem tekstu jednowierszowego, wielowierszowego, linii odniesienia, tabel i symboli,
 • kompletnego wykorzystania narzędzi wymiarowania – od tworzenia, przez edycję, do ich porządkowania,
 • pracy z układami i profesjonalnego przygotowania projektów do wydruku,
 • trików i sztuczek, które przyspieszą i usprawnią codzienne rysowanie prostych i złożonych projektów.

SPIS TREŚCI:

Zarządzanie warstwami
 1. Wstęp
 2. Praca z właściwościami obiektów
 3. Zmiana skali wyświetlania linii
 4. Tworzenie nowej warstwy
 5. Menedżer właściwości warstw
 6. Narzędzia warstw
 7. Ukrywanie i izolowanie obiektów
Kreskowanie i tworzenie gradientów
 1. Kreskowanie
 2. Ustawienia kreskowania
 3. Kreskowanie pełne
 4. Gradient
 5. Edycja granicy wypełnień
 6. Rozbij
 7. Porządek wyświetlania
Opisywanie
 1. Styl tekstu
 2. Tekst jednowierszowy
 3. Linia z opisem
 4. Tekst wielowierszowy
 5. Edytor tekstu
 6. Linia odniesienia
 7. Odnośniki liczbowe
 8. Symbole
 9. Tabela 
Wymiarowanie
 1. Wstawianie linii wymiarowych
 2. Style wymiarowania
 3. Nadpisywanie stylów wymiarowania
 4. Edycja linii wymiarowych
 5. Właściwości wymiarów
 6. Wymiar od bazy i szeregowy
 7. Dodatkowe sposoby wymiarowania
 8. Porządkowanie linii wymiarowych
Układy
 1. Praca z układami
 2. Style stron
 3. Rzutnia prostokątna
 4. Rzutnia o dowolnym kształcie
 5. Zamrażanie warstw rzutni
 6. Wydruk końcowy
 7. Zakończenie
iAutomatyka.pl
POLECANE
Wydarzenia