Data dodania 26 lipca 2017 /

Wymagania w zakresie połączeń elektrycznych rosną z każdym dziesięcioleciem, a co za tym idzie, pojawiają się nowe wyzwania. O ile wcześniej bardzo ważna była bezkonserwacyjna obsługa, to obecnie użytkownikom najbardziej zależy na czasie.

Czas bowiem we wszystkich obszarach i branżach ma wpływ na koszty – dotyczy to również instalacji budynkowych. Wymagania odnośnie zastosowanych materiałów oraz samej instalacji stale rosną. Oczekuje się, aby materiały elektryczne dały się łatwo i szybko obrabiać, w miarę możliwości bez pomocy narzędzi. Istota jest także możliwość zamocowania elementów na stałe (w razie potrzeby) oraz szybkiego i wygodnego opisu.

Innymi słowy, złączka musi być w sposób optymalny dostosowana do planowanych zastosowań – pod względem kształtu, wymiarów, obciążenia prądowego, obsługi, ochrony przed dotykiem bezpośrednim, możliwości pomiaru i opisu, tak aby każdy użytkownik mógł uzyskać połączenie bezpieczne, trwałe i niewymagające konserwacji, w jak najkrótszym czasie.

W zakresie techniki budynkowej WAGO oferuje obok komponentów dla automatyki również kompletny program na potrzeby instalacji budynkowych: od „złączki WAGO“ do puszek elektroinstalacyjnych po złączki listwowe do różnego typu szaf rozdzielczych. WAGO prezentuje pełny asortyment wyrobów w bezgwintowej, niewymagającej serwisowania technice łączeniowej.

 Puszki elektroinstalacyjne

Do różnych zastosowań stosuje się różnego rodzaju złączki instalacyjne. Dotyczy to również instalacji w puszkach elektroinstalacyjnych.

Puszki elektroinstalacyjne są dostępne w wielu wersjach: natynkowej, podtynkowej, do pustych ścian, jako puszki łącznikowe lub puszki osprzętowe. Przy instalacji stosuje się różne rodzaje przewodów. Do każdego zastosowania mamy w ofercie odpowiednie złączki. Wybór odpowiedniego typu złączki instalacyjnej zależy od miejsca instalacji, lecz również od typu przewodu, przekroju i jego obciążalności prądowej.

Do wszystkich zastosowań WAGO ma odpowiednie rozwiązanie:

 Podłączanie opraw oświetleniowych

WAGO specjalizuje się w rozwiązaniach umożliwiających szybkie i ławe podłączanie opraw oświetleniowych. Niezależnie od tego, czy w grę wchodzą przewody jednodrutowe, wielodrutowe oraz linkowe.

W pierwszym rzędzie należy wymienić złączki do opraw oświetleniowych z serii 224. Złączki te gwarantują niezawodność połączeń, uniwersalność zastosowań i szybki montaż.

 Rozdzielnice

W rozdzielnicach zbiegają się przewody elektryczne z całego budynku, dając przejrzysty obraz całej instalacji elektrycznej. Zastosowanie wbudowanych szyn montażowych (TS 35) ułatwia orientację i oraz montaż.

W zależności od zastosowania dostępne się różne rodzaje rozdzielnic: skrzynki rozdzielcze (do montażu natynkowego), rozdzielnice mini (natynkowe), rozdzielnice jednopolowe (natynkowe, podtynkowe lub do ścian pustych), rozdzielnice wielopolowe (do montażu natynkowego lub podtynkowego) szafy rozdzielcze (ścienne i wolnostojące), szafy licznikowe (natynkowe) oraz rozdzielnice systemowe.

Interfejsem do podłączania przewodów wchodzących i wychodzących są złączki listwowe. WAGO oferuje różne rodzaje złączek listwowych na szynę TS 35 do przewodów o przekrojach od 0,08 do 95 mm2. Można je podzielić na następujące grupy:

POLECANE