Data dodania 29 maja 2018 / 120

Przelicznik przepływu (skompensowanego) i energii cieplnej pary, wody, innych mediów ciekłych oraz skompensowanego przepływu gazów technicznych z elektroniczną rejestracją wyników w obudowie do montażu naściennego. Rozliczanie do trzech niezależnych układów pomiarowych, funkcje alarmowo-sterujące, możliwość pracy w systemach komputerowych.

Przelicznik przepływu

• Jednoczesne rozliczanie do trzech różnych układów pomiarowych (A, B, C) dla odrębnych ciągów technologicznych
• Bilansowanie przepływów i energii (układy X, Y, Z)
• 10 wejść pomiarowych
• Funkcje alarmowo-sterujące: 4 progi alarmowo-sterujące dla każdego kanału pomiarowego
• 4 półprzewodnikowe przekaźniki wyjściowe
• Opcjonalnie 1 lub 2 wyjścia analogowe 4-20mA
• Graficzny kolorowy wyświetlacz LCD TFT
• Port USB na płycie czołowej 
• Port RS-485 (protokół Modbus RTU)
• Port Ethernet (protokół Modbus TCP, serwer www)
• Dedykowane oprogramowanie do wizualizacji wyników pomiarowych 
• Obudowa naścienna umożliwiająca łatwy montaż w dowolnym miejscu na ścianie bez konieczności zabudowy do szafy pomiarowej
• 19-przyciskowa rozszerzona klawiatura (ułatwiona modyfikacja ustawień przyrządu)
• Obwody elektryczne wyprowadzone do rozłącznej listwy zaciskowej, znajdującej się z przodu urządzenia
• Zasilanie napięciem 230 V lub 24 V 

Przyrząd dostępny w dwóch wersjach

• Podstawowej – realizującej jeden układ rozliczeniowy
• Rozszerzonej – realizującej do trzech układów rozliczeniowych A, B, C

Rodzaje układów pomiaru pary, cieczy i gazów

Podczas konfiguracji przelicznika wybiera się dla każdego z układów A, B lub C jeden z dostępnych rodzajów układów pomiarowych 
• Układ pomiaru przepływu i energii cieplnej cieczy
• Układ pomiaru przepływu i różnicy energii cieplnej cieczy w układzie zamkniętym
• Układ pomiaru przepływu i różnicy energii cieplnej cieczy z częściowym zwrotem medium
• Układ pomiaru przepływu i energii cieplnej pary
• Układ pomiaru przepływu i energii cieplnej pary do warunków skondensowania pary
• Układ pomiaru przepływu i różnicy energii cieplnej para – kondensat w układzie zamkniętym
• Układ pomiaru przepływu i różnicy energii cieplnej para – kondensat z częściowym zwrotem kondensatu
• Pomiar przepływu i różnicy energii cieplnej w układzie produkcji pary z pomiarem przepływu wody
• Układ pomiaru przepływu gazów technicznych 

Współpraca z przepływomierzami

• Masowymi
• Objętościowymi
• Zwężkowymi z przybliżeniem charakterystyką pierwiastkową oraz wg algorytmu iteracyjnego, zgodnego z normą PN-EN ISO 5167 

Wejścia analogowe

W przyrządzie dostępnych jest dziesięć wejść pomiarowych
• 3 x RTD/I, trzy wejścia przystosowane do podłączenia rezystancyjnych czujników temperatury (Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Ni100, Ni1000) oraz przetworników z wyjściem prądowym 0/4-20mA
• 4 x I, cztery wejścia do współpracy wyłącznie z przetwornikami 0/4-20mA
 3 x I/PULS, trzy wejścia do podłączenia przetworników z wyjściem prądowym 0/4-20mA lub z wyjściem impulsowym (zakres 0,001 Hz … 10 kHz) 

Pomiary dodatkowe i obliczenia

• Funkcje matematyczne pozwalające wykonywać obliczenia na wielkościach mierzonych (np. suma przepływów i mocy w dwóch rurociągach, itp.)
• 8 dodatkowych kanałów: pomiar wielkości dodatkowych lub obliczenia (np. poziom kondensatu w zbiorniku)
• Wielkości dodatkowe nie biorą udziału w wyliczeniach związanych z układem pomiarowym przepływu
• Wielkości obliczeniowe mogą być wielkością pomocniczą bądź mogą być używane bezpośrednio w układach pomiarowych 

Archiwizacja wyników

• Zapis do wewnętrznej pamięci o pojemności 2GB
• Pliki zabezpieczone sumą kontrolną – zabezpieczenie przed przekłamywaniem wyników
• Częstość zapisu od 3 s do 24 h; możliwość zdefiniowania dwóch częstości zapisu przełączanych po przekroczeniu wybranych progów alarmowych
• Rejestracja liczników, wartości średnich, minimalnych i maksymalnych co 1h 

Inne funkcje

• Przekaźniki wyjściowe mogą pracować w trybie wyjścia impulsowego z przypisaną stałą wagą impulsu
 Algorytm godzinowy przekroczeń mocy zamówionej oraz licznik energii przekroczonej mocy z możliwością rejestracji
• Automatyczne wykrywanie stanu nasycenia pary wodnej
• Zaawansowany system użytkowników i haseł
• Dostępny również w obudowie panelowej – FP-3031
• Dostępny również w angielskiej wersji językowej 

Zastosowanie 

Przeliczniki serii FP-30×1(N) znajdują zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu, w elektrowniach i elektrociepłowniach, przemyśle hutniczym, spożywczym, chemicznym, drzewno-papierniczym itp. Przykładowe zastawanie urządzenia do m.in.: wyliczania ilości energii wyprodukowanej w elektrowni; pomiar zużycia wody i pary wykorzystywanej w procesach przetwórczych warzyw tj. obieranie warzyw, produkcja przecierów i koncentratów itd.

POLECANE
Wydarzenia