Data dodania 16 stycznia 2019 /
Grupa docelowa Osoby pracujące na bieżąco z programem EPLAN Electric P8 chcące ugruntować swoja dotychczasową wiedzę i poznać nowe, bardziej zaawansowane możliwości aplikacji. Wszystko po to, aby projektować szybciej i bardziej efektywnie.
Korzyści i cele Doskonalenie wiedzy zdobytej na szkoleniu podstawowym, umożliwiające swobodne poruszanie się w środowisku EPLAN. Wejdź na wyższy wymiar wiedzy bazując na praktycznych i przejrzystych przykładach.
Temat i treści – przypomnienie tematyki podstawowej (struktura projektu, funkcje projektowe, zaciski, kable, artykuły), 
– przygotowanie projektu bazowego, 
– zaawansowane funkcje modułu Zarządzanie Projektami, 
– edycja arkuszy normowych i formularzy, 
– formularze dynamiczne: formuły obliczeniowe, opcje sumowania, 
– kompresja projektów jako sposób na odchudzenie projektów z niepotrzebnych danych projektowych, 
– funkcjonalności modułu Tłumaczenia Projektów, 
– tworzenie i praca z makroprojektami, automatyczna generacja i aktualizacja makr, 
– tworzenie makr wariantowych i makr z predefiniowanymi zestawami danych (obiekt znacznika), 
– tworzenie własnego formatu dla wyświetlenia i zapisanie go jako wzorca dla symbolu i wariantu, 
– eksport dokumentacji do PDF, możliwości importu komentarzy z plików PDF do projektu EPLAN P8, 
– właściwości bloków – omówienie możliwości i zasad działania, 
– EPLAN Data Portal, 
– edycja bazy artykułów poza środowiskiem EPLAN. Przygotowanie i wykorzystanie plików CSV, 
– konfigurowanie  drzewa artykułów, 
– zewnętrzna edycja parametrów, 
– export zestawień do formatów zewnętrznych (etykiety), 
– zaawansowane funkcje modułu PLC: formatowanie adresu PLC, konfiguracja magistrali, generator PLC, 
– kontrola błędów projektu,  
– tworzenie i edycja symboli, 
– wiązki przewodów, 
– rewizja projektu, 
– wymiana norm.
Cena : 4,990 PLN
Kategoria : Szkolenia
Profil / Zakres : Oprogramowanie
Lokalizacja : Śląskie
Czas trwania : 4 dni
Link : Terminy
POLECANE