Data dodania 29 grudnia 2017 /

Jesteśmy firmą usługowo-handlową powstałą w 2006 roku. Posiadamy niezbędne wykształcenie w dziedzinie elektryki, uprawnienia oraz praktyczne umiejętności.

Wykonując zlecenia:

 • doradzamy najlepsze rozwiązania techniczne,
 • każdy klient jest traktowany indywidualnie,
 • dostosowujemy zakres realizacji do możliwości ekonomicznych klienta,
 • posiadamy wymagania kwalifikacyjne do wykonywania prac na stanowisku eksploatacji i dozoru w zakresie obsługi, konserwacji, remontów i montażu.

Uprawnienia:

 • urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV
 • zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kV
 • sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego
 • aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w powyższych punktach

Zakres usług oferowanych przez naszą firmę obejmuje:

Energetyka:

 • linie energetyczne SN i NN kablowe i napowietrzne
 • montaż złączy niskiego napięcia NN
 • montaż agregatów prądotwórczych

Instalacje Elektryczne:

 • instalacje wewnętrzne i zewnętrzne w wszelakiego rodzaju obiektach
 • montaż rozdzielnic i pulpitów sterowniczych
 • montaż osprzętu elektrycznego
 • instalacje uziemienia i odgromowe
 • systemy parkingowe
 • przeglądy konserwacje remonty instalacji elektrycznych
 • zasilanie awaryjne UPS oraz agregaty prądotwórcze
 • baterie kompensacji mocy
 • pomiary ochronne oraz odbiorcze instalacji oraz urządzeń elektrycznych

Prefebrykacja:

 • rozdział energii elektrycznej w tym rozdzielnie elektryczne, złącza, szafki kablowe,
 • montaż, serwis oświetlenia ulicznego, przemysłowego

Instalacje niskonapięciowe:

 • instalacje alarmowe
 • instalacje monitoringu i kontroli czasu pracy
 • instalacje KD
 • instalacje CCTV
 • instalacje SWiN
 • instalacje teleinformatyczne
 • instalacje SAP
 • systemy parkingowe
Elektrotechnik PHU Grzegorz Futro
POLECANE