Data dodania 13 grudnia 2019 /

RPC-2A-UNI  przekaźnik czasowy – Działający po zaniku napięcia zasiania, przy załączonym przekaźniku wykonawczym.

 

Przekaźnik przeznaczony do stosowania w instalacjach niskiego napięcia w automatyce przemysłowej, w automatyce budynkowej w szczególności: w systemach klimatyzacji, wentylacji, ogrzewania, w systemach zabezpieczeń, sygnalizacji, alarmu, w systemach oświetlania.

 

Nowy przekaźnik czasowy realizuje 6 funkcji czasowych, a na szczególną uwagę zasługuje funkcja „A” Opóźnione wyłączenie po zaniku napięcia zasilania. Włączenie napięcia zasilania U powoduje załączenie przekaźnika wykonawczego R. Wyłączenie napięcia zasilania  rozpoczyna odmierzanie nastawionego  czasu T. Po odmierzeniu czasu T przekaźnik wykonawczy R wyłącza się. Jeśli napięcie zasilania zostanie ponownie włączone przed upływem czasu T, wcześniej odmierzony czas zostanie wyzerowany i rozpocznie się jego ponowne odmierzanie przy kolejnym cyklu. W zależności od realizowanej funkcji, przekaźnik wyzwalany jest napięciem zasilania lub poprzez podłączenie zestyku S do linii A1. Dla zasilania napięciem stałym DC biegun dodatni musi być podłączony do linii A1. Poziom załączenia zestyku S jest automatycznie regulowany w zależności od napięcia zasilającego

Przekaźnik może być zasilany napięciem stałym lub przemiennym 48…63 Hz o wartościach 10,8…264 V.

 

Pobierz  Kartę RPC-2A-UNI

Do pobrania
POLECANE