Data dodania 27 kwietnia 2018 / 1756

DL2 jest rejestratorem danych o budowie modułowej, stworzonym z myślą o jak najlepszym przystosowaniu urządzenia do indywidualnych potrzeb klienta. Każde urządzenie składa się z modułu bazowego, do którego w zależności od potrzeb metrologicznych dołączać można odpowiednio dobrane moduły wejść i wyjść. W zależności od potrzeb w urządzeniu może być zainstalowane jeden lub dwa moduły wejść / wyjść.

Rejestrator elektroniczny w obudowie panelowej

• 3 do 12 wejść pomiarowych
• Do 30 kanałów wyświetlanych
• Dotykowy, 4 kolorowy wyświetlacz LCD
• Wewnętrzna pamięć danych 2 GB, zaawansowana rejestracja danych
• Port USB na płycie czołowej
• Port Ethernet (protokół Modbus TCP, serwer www)
• Port RS-485 (protokół Modbus RTU)
• Dedykowane oprogramowania do konfiguracji i wizualizacji wyników pomiarów
• Przyjazny interfejs i prosta konfiguracja
• Obudowa panelowa umożliwiająca wygody montaż w szafie pomiarowej
• Atrakcyjna cena

Moduł podstawowy M

• Gniazdo portu Ethernet (Modbus RTU, serwer www)
• Port komunikacyjny RS-485 (Modbus RTU)
• 4 przekaźniki półprzewodnikowe
• 1 wyjście analogowe 4-20mA
• Zasilanie przyrządu 24 VDC

Moduły wejść / wyjść

• Moduł IN6I(24V) – sześć wejść analogowych w standardzie pętli prądowej 4-20mA lub 0-20mA z możliwością zasilania przetworników
• Moduł IN6I – sześć wejść analogowych w standardzie pętli prądowej 4-20mA lub 0-20mA bez zasilania przetworników
• Moduł IN6RTD,IN3RTD – sześć lub trzy wejścia analogowe do podłączenia rezystancyjnych czujników temperatury typu Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000Ni100, Ni120, Ni1000, Cu50, Cu53, Cu100, KTY81, KTY83, KTY84 oraz przetworników liniowych w zakresie 0 .. 4700 Ω
• Moduł IN6TC – sześć wejść analogowych do podłączenia termoelementów (termopar) typu J, L, K, U, E, N, B, R i S
• Moduł IN6V – sześć wejść analogowych do podłączenia przetworników w standardzie -10 ..+10 V, 0..10 V, 2..10 V, 0..5 V, 1..5 V
• Moduł IN3 – trzy wejścia analogowe uniwersalne, umożliwiające podłączenie przetworników w standardzie 0/4-20mA0/2-10 V, 0/1-5 V lub czujników temperatury RTDTC oraz pomiar liniowy rezystancji 0..4000 Ω lub -140 ..+140 mV
• Moduł IN6D – sześć wejść dwustanowych umożliwiających śledzenie stanupomiaru częstotliwości (0..1000 Hz), zliczanie impulsów (0..100 Hz) z możliwością zasilania przetworników
• Moduł IN2RS485(24V) – dwa niezależne izolowane porty RS-485 do odczytu przetworników lub innych urządzeń pracujących w standardzie Modbus RTU; możliwość zasilania przetworników z modułu
• Moduł IN2RS485 – dwa niezależne izolowane porty RS-485 do odczytu przetworników lub innych urządzeń pracujących w standardzie Modbus RTU
• Moduł OUT6RL – sześć przekaźników półprzewodnikowych alarmowo–sterujących 24V/0.5 A
• Moduł OUT3 – trzy wyjścia analogowe programowalne 0/4–20mA, 0/1-5 V, 0/2-10 V
Filtr czasowy o wybranej stałej czasowej umożliwia pomiar sygnałów zaszumionych. 

Archiwizacja wyników

• Zapis do wewnętrznej pamięci o pojemności 2 GB
• Pliki zabezpieczone suma kontrolną przed modyfikacją wyników
• Częstość zapisu dla wartości bieżących, od 2 s do 24 h; możliwość zdefiniowania dwóch częstości zapisu przełączanych po przekroczeniu wybranych progów alarmowych
• Częstość zapisu dla liczników, od 1 min do 24 h

Inne funkcje

• Alarmy / Sterowanie – po dwa alarmy lub progi sterujące dla każdego z 30 kanałów
• Liczniki – po dwa liczniki dla każdego z 30 kanałów
• Śledzenie wartości minimalnej oraz maksymalnej dla każdego z kanałów
• Możliwość tworzenia do 6 tabel zbiorczych po 15 wyników każda
• Możliwość tworzenia do 6 zbiorczych wykresów trendu po 6 linii trendów każdy
• Możliwość zapisu obrazu ekranu do pliku (PrtScr)
• Rejestr zdarzeń 

Zastosowanie

Rejestrator DL2 znajduje zastosowanie w przemyśle energetycznym, chemicznym, farmaceutycznym, spożywczym, hutnictwie, przy szeroko pojętej produkcji, w laboratoriach i wszędzie tam gdzie konieczna jest rejestracja wartości pomiarowych. Wykorzystywane są głównie do rejestracji pomiarów temperatur, wilgotności, ciśnienia, natężenia i prędkości przepływu itp. Przykładowe zastawanie urządzenia to m.in.: rejestracja zmian temperatur w chłodniach spożywczych; rejestracja pomiarów wilgotności powietrza w magazynach połączona z sygnalizacją alarmową w przypadku przekroczenia dopuszczalnej wartości.

POLECANE
Wydarzenia