Data dodania 22 stycznia 2019 / 225

Firma Panasonic po raz pierwszy wdraża technologie IO-Link w niektórych seriach czujników. Wzmacniacze z czujnikami światłowodowymi (FX-550L), czujniki ciśnienia (seria DP-100L) i czujniki pomiarowe (seria HG-C1000L) mogą teraz komunikować się za pośrednictwem IO-Link. Oprócz standardowych korzyści oferowanych przez IO-Link, takich jak parametryzacja zewnętrzna i prosta wymiana urządzeń, czujniki IO-Link firmy Panasonic oferują zintegrowaną funkcję autodiagnostyki. Ta funkcja zawiera predefiniowane poziomy ostrzeżeń dla każdego z typów czujników. Czujnik automatycznie wysyła sygnał ostrzegawczy, gdy jego funkcjonalność jest zagrożona, na przykład, gdy FX-550L wykryje spadek natężenia światła w odbiorniku. Funkcja autodiagnostyki oszczędza czas, ponieważ użytkownicy nie muszą sami wdrażać funkcji. Dzięki standardowej technologii IO-Link użytkownicy mogą łatwo integrować czujniki na różnych warstwach.

1. Warstwa czujnika

Dane z czujnika przesyłane są w sposób konwencjonalny za pomocą wyjść cyfrowych lub analogowych. Wada: każdy czujnik musi być podłączony indywidualnie. Dzięki standardowej technologii IO-Link wszystkie czujniki zdolne do komunikacji przez IO-Link są połączone z jednym złączem.

Czujniki IO-Link z naszego portfolio:

2. Warstwa główna IO-Link

Mastery IO-Link tworzą połączenie między czujnikiem a warstwą danych. Mastery działają jak hub, w którym podłączone są różne czujniki IO-Link. Master IO-Link współpracuje z konkretną magistralą obiektową. Dostępne są następujące rodzaje masterów IO-Link:

  • EtherCAT (numer części: 2701524)
  • Profinet (numer części: 2701513)
  • EtherNet / IP (numer części: 2701496)

3. Warstwa PLC

PLC przetwarza dane za pomocą programu zdefiniowanego przez użytkownika.

Tutaj można znaleźć dalsze informacje na temat naszych sterowników PLC.

Zalety technologii IO-Link:

  • Redukcja kosztów: Standardowe połączenie z kablami M12 ułatwia instalację i upraszcza zarządzanie zapasami.
  • Redukcja czasu i wysiłku: czujniki IO-Link można łączyć w szybki i łatwy sposób. Centralna parametryzacja oszczędza czas, ponieważ działa na kilku urządzeniach jednocześnie (konfiguracja, wymiana).
  • Funkcja autodiagnostyki: wbudowana funkcja autodiagnostyki od sygnałów specyficznych dla czujnika wyjściowego Panasonic, np. ostrzeżenie, gdy FX-550L wykryje spadek natężenia światła w odbiorniku. Oszczędza to użytkownikom trudności z zaimplementowaniem funkcji diagnostycznej dla samych czujników Panasonic.
  • Dostępność maszyny: Znacznie poprawiono dostępność maszyny, ponieważ wszystkie wartości i parametry można odczytywać i przetwarzać centralnie w czasie rzeczywistym.
  • Innowacje: czujniki przyszłości to czujniki z IO-Link. W ten sposób można realizować innowacyjne koncepcje maszyn.

Więcej informacji

Kategoria : Produkty
Panasonic Electric Works Polska sp. z o.o.
POLECANE
Wydarzenia