Data dodania 29 maja 2018 /

Dozownik w obudowie panelowej. Umożliwia odmierzanie zadanej ilości medium poprzez współpracę z przepływomierzem oraz odpowiednie sterowanie zaworem/zaworami za pomocą wyjść przekaźnikowych lub analogowych 4-20mA.

Dozownik

• Do trzech układów dozowania
• Tryby dozowania jedno lub dwustopniowy
• 5 wejść pomiarowych
• 4 półprzewodnikowe przekaźniki wyjściowe
• Opcjonalnie 1 lub 2 wyjścia analogowe 4-20mA
• Sterowanie zaworów wyjściem przekaźnikowym lub wyjściem analogowym 4-20mA
• Rejestracja wyników w wewnętrznej pamięci danych 2GB
• Port USB na płycie czołowej 
• Port RS-485 (protokół Modbus RTU)
• Port Ethernet (protokół Modbus TCP, serwer www)
• Dostępny również w obudowie naściennej – BC-3N

Wejścia analogowe

W przyrządzie dostępnych jest pięć wejść pomiarowych
• 2 x I, dwa wejścia przeznaczone do współpracy wyłącznie z przetwornikami z wyjściem 0/4-20mA
• 3 x I/PULS, trzy wejścia do podłączenia przetworników z wyjściem prądowym lub wyjściem impulsowym (zakres 0,001 Hz … 10 kHz)
Mogą być one wykorzystane do pomiaru przepływów związanych z dozowaniem lub dowolnych innych wielkości. 

Pomiar przepływu

Przyrząd współpracuje z przepływomierzami dowolnego typu (np. ultradźwiękowymi, wirowymi, elektromagnetycznymi) z
• Wyjściowym sygnałem 4-20mA lub 0-20mA proporcjonalnym do przepływu
• Wyjściem impulsowym ze stałą wagą impulsu
• Wyjściem częstotliwościowym proporcjonalnym do przepływu 

Tryby dozowania

• Jednostopniowe
• Dwustopniowe, w końcowej fazie procesu dozowania przepływ zostaje zmniejszony, umożliwia to zwiększenie precyzji dozowania
Do sterowania dwustopniowego wykorzystywane są dwa przekaźniki wyjściowe sterujące dwoma zaworami. W początkowej fazie dozowania otwarte są obydwa zawory (główny i precyzyjny), a w końcowej fazie tylko jeden (precyzyjny).Jeżeli do sterowania wykorzystywane jest wyjście prądowe napełnianie szybkie oraz napełnianie końcowe realizowane są poprzez wysterowanie zaworu różnymi wartościami prądu. Dozownik posiada wbudowany algorytm uczenia się, pozwalający stopniowo zwiększyć precyzję dozowania. 

Liczniki

• Do każdego wejścia mierzącego wartość o charakterze przepływowym oraz do każdego dozownika (A, B, C) można przypisać po dwa liczniki

Funkcje alarmowe

Za sytuację alarmową uznaje się

• Przekroczenie ilości zadanej do dozowania o ustalony poziom lub nieustanie przepływu po zamknięciu zaworu w zadanym czasie
• Niepojawienie się przepływu w zadanym czasie od otwarcia zaworu
• Uruchomienie się przepływu pomimo braku dozowania 

Zastosowanie 

Dozowniki BC-3 i BC-3N znajdują zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu, w elektrowniach i elektrociepłowniach, przemyśle hutniczym, spożywczym, chemicznym, drzewno-papierniczym itp. Przykładowe zastawanie urządzenia do m.in.: dozowania chemikaliów do procesów wytwórczych np. papieru.

Profil / Zakres : Aparatura pomiarowa
Opcje : Przepływ
POLECANE