Data dodania 17 stycznia 2017 / 1531

MAPS (Mitsubishi Adroit Process Suite) został skonstruowany, aby zaoferować w pełni zintegrowane rozwiązanie do zarządzania, które może znacząco obniżyć koszt i nakłady na projektowanie oraz pozwoli uzyskać oszczędności nawet na poziomie 50%.

SCADA (MAPS)MAPS jest wartościowym narzędziem we wszystkich fazach projektowania systemu automatyki, od zaplanowania procesu do etapu prac konstrukcyjnych, opracowywania systemów sterowania, instalacji, uruchomienia, testów podczas rozruchu i odbioru, a także podczas eksploatacji, konserwacji, napraw oraz bieżących usprawnień. W odróżnieniu od tradycyjnych programów SCADA, MAPS oferuje ściśle zintegrowane rozwiązanie SCADA i PLC, środowisko zbudowane wokół wstępnie skonfigurowanych i sprawdzonych bibliotek inżynierskich, dostarczanych razem z wbudowanym kompletnym zestawem narzędzi do diagnostyki i konserwacji oraz zintegrowanymi funkcjami do zarządzania dokumentami.

System SCADA MAPS przeznaczony jest do wszystkich zastosowań przemysłowych, w których do sterowania i monitorowania używane są sterowniki PLC lub zdalne moduły transmisyjne (RTU). SCADA MAPS jest dla MAPS Process Suite oraz MAPS HMI produktem zasadniczym i posiada elastyczną, zorientowaną obiektową architekturę typu klient-serwer, która zapewnia obsługę systemów dowolnej wielkości, od pojedynczych wdrożeń, aż do instalacji obejmujących wiele oddalonych miejsc. Na rynku rozwiązań SCADA/HMI, system SCADA MAPS zajmuje czołowe miejsce, co wśród dostępnych rozwiązań czyni go jednym z najbardziej otwartych, nowoczesnych i skalowalnych platform SCADA. Serwer Agenta (serwer wejść/wyjść) komunikuje się z urządzeniami rozproszonymi i pełni funkcję serwera w zakresie alarmowania, skanowania, logowania oraz przetwarzania danych. SCADA MAPS jest bardziej elastyczny, prostszy, sprytniejszy i szybszy oraz oferuje brak ograniczeń nawet dla najbardziej wymagających użytkowników. Koszty związane z pracami projektowymi, uruchamianiem i konserwacją mogą być znacząco obniżone dzięki wstępnie przygotowanym modułom i szablonom, dostępnym w bibliotece MAPS.

Nowoczesne rozwiązania komunikacyjne, koncepcje zdalnego sterowania oraz elastyczne zarządzanie danymi oznaczają, że w dowolnym czasie operatorzy instalacji przemysłowej mogą z jednego, centralnego miejsca monitorować stan wszystkich elementów instalacji. Zabezpieczenia Windows wykorzystujące zarządzanie grupami i użytkownikami zapewniają dostęp do systemu tylko użytkownikom upoważnionym. Przez cały cykl życia, od planowania procesu i prac konstrukcyjnych, przez instalację i uruchomienie aż do etapu przeglądów konserwacyjnych, MAPS zapewnia spójność oraz integralność wszystkich elementów systemu automatyzacji.

Mitsubishi Electric oferuje pełny zakres oprogramowania wizualizacyjnego oraz produkty zarządzania informacją, zaprojektowane do pracy z pełną gamą produktów Factory Automation. Pakiet MAPS zapewnia pełny zakres rozwiązań: od pojedynczych, małych systemów wizualizacji HMI, przeznaczonych dla firm typu OEM oraz producentów maszyn, do dużych systemów nadzorowania pracy urządzeń w całym przedsiębiorstwie, w tym systemów redundantnych oraz systemów rozproszonych. W rezultacie system MAPS pozwala dopasować rozmiar rozwiązania do dowolnego poziomu automatyzacji. Wszystkie rozwiązania MAPS umożliwiają klientom Mitsubishi Electric uzyskanie wzrostu wydajności posiadanych przez nich urządzeń, poprawę efektywności i jakości, co w rezultacie prowadzi do wyższej wydajności i wzrostu dochodowości.

TAGS
Mitsubishi Electric Europe B.V. (Sp. z o.o.)
POLECANE
Wydarzenia