Do Projektu iAutomatyka dołączyli:

  • EMAG
  • Centrum Badań i Certyfikacji (CBC) jest wyodrębnioną w strukturze Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG komórką organizacyjną zajmującą się certyfikacją i opiniowaniem wyrobów, prowadzeniem badań laboratoryjnych oraz wzorcowaniem
  • 608576960
  • 600340824
  • Kontakt e-mail
  • http://cbc.ibemag.pl/
Wpisy Autora:

Akredytowane badania EMC – LBKE Białystok

Laboratorium Badań Kompatybilności Elektromagnetycznej w Białymstoku spełniło wymagania Polskiego Centrum Akredytacji (Nr Certyfikatu AB 261), a tym samym może wykonywać akredytowane badania w zakresie odporności urządzeń na zjawiska elektromagnetyczne oraz pomiarów emisji elektromagnetycznej zgodnie z dyrektywą 2014/30/UE. Pozytywny wynik przeprowadzonych badań upoważnia producentów i importerów do wystawienia deklaracji zgodności WE(...)
Autor:   1 marca 2018
Kat.: ,
Powiązane wpisy:
  • Akredytowane badania EMC – LBKE Białystok