Rozdz. 21 Niestabilność czyli jak powstają drgania

Rozdz. 21.1 Wstęp Drgania wynikają po prostu z rozwiązania równań różniczkowych opisujących człon dynamiczny ze sprzężeniem zwrotnym. Klikając w Xcosie ikonkę „Start” rozpoczynasz proces rozwiązywania równania różniczkowego. W wyniku tego możesz otrzymaćWięcej…