W tym miejscu będą opisane wprowadzone zmiany
– w treści
– w rysunkach
– w schematach blokowych
Zmiany w schematach blokowych wymagają od Czytelnika  ponownego załadowania plików ze schematami blokowymi–> Rozdz. 3

03.09.2016  Rozdz. 11 poprawiono rysunki 11-1 i 11-3
07.09.2016  Rozdz. 20 poprawiono rysunek  20-8 i poniższy tekst
25.09.2016  Rozdz. 11 poprawiono rysunek 11-16
03.10.2016  Rozdz. 17 poprawki  w całym rozdziale
17.10.2016  Rozdz. 22 tekst pod rys. 22-25
18.10.2016  Rozdz. 22 tekst pod rys. 22-26,28,32,36  Było „Dla pulsacji „ω3=3.14*1/sek” jest „ω3=2*1/sek
05.11.2016 Rozdz. 25 Poprawiono wszystko a zwłaszcza podrozdziały 25.4, 25.5 i 25.5. Chyba jest lepiej.
Zmiany w schematach blokowych:
07_Ty_jako_regulator_ciagly
-08_Ty_jako_regulator_ciagly_+_zakl
-09_Ty_jako_regulator_ciagly_-_zakl
26.11.2016 Rozdz. 29  poprawiono rysunki 29-55 i 25-56
23.12.2016 Rozdz. 20  poprawiono schemat–>Pulpit/PID/06_sprzezenie_zwrotne/10_otwarty_inercyjny.zcos. Poprzednio pod–>10_otwarty_inercyjny.zcos było coś innego chociaż rys. 20-9 i 20-10 są prawidłowe! Powinieneś ponownie załadować pliki ze schematami blokowymi–> Rozdz. 3
23.12.2016 Rozdz. 20 Poprawiłem 2 błędy:
w Rozdz. 20.2.4
W 2 niebieskich tekstach powinno być  
„Układ jest stabilny…” zamiast „Układ jest niestabilny…”   !!!
w Rozdz. 20.2.5
powinno być „
Dodatni pierwiastek mianownika transmitancji G(s) to niestabilność!” zamiast Ujemny pierwiastek…”
w Rozdz. 9
Poprawiono Rys. 9-3, 9-5 i 9-9

20.02.2017
w Rozdz. 30
Poprawiono wszystkie schematy blokowe URA PID bez zakłócenia czyli:
Rys. 30-5,…7,9,11,13,15,17,19,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48 i 50