Tutorial: how to make basic html web page for your Siemens S7 PLC webserver

In this tutorial I show the shortest way to start and control your plc.

W filmie pokazano jak napisać prostą wizualizację do Web Serwera sterowników Siemens, w której dwoma przyciskami możemy zmieniać stan bitu z 0 na 1 i odwrotnie. Pokazano również jak skonfigurować Web Serwer oraz wgrać do sterownika kod HTML.